Utvecklingssamarbete

Kärnan i Forum Syds arbete är att stärka civilsamhället, främja dialog och skapa synergier för en rättvisare och hållbarare värld.
Kvinnor i Somalia
Genom organisationer som Somaliland Youth Development Association får kvinnor yrkesmässig träning och kunskap om hur de kan hävda sina rättigheter. Foto: Rodrigo Arce

Forum Syd kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå. Vi tror på det civila samhällets viktiga roll för att bidra till uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna och motarbeta orättvisa strukturer, särskilt genom att fokusera på icke-diskriminering och aktivt folkligt deltagande som möjliggör grunden för demokrati.

Allt vi gör som en plattform för civilsamhället och genom våra egna program genomsyras av demokrati och mänskliga rättigheter. Med våra utvecklingsperspektiv; do no harm-principen, jämställdhet, jämlikhet, miljö och klimat ser vi till att det arbete som det civila samhället gör är hållbart och inte orsakar skada.

Med ett rättighetsbaserat perspektiv på allt vi gör, kartlägger Forum Syd vem som har makt över vem i samhället för att förstå hur och när människors frihet begränsas. Vår förändringsmodell hjälper oss att identifiera aktörer som är grundläggande för demokratisering och hållbar utveckling.