Miljö och klimat

Forum Syd arbetar för ett hållbart användande av världens resurser. Miljö, klimat och ekonomisk tillväxt är tätt sammankopplade och kan inte behandlas separat från varandra.
Two men walking through a green field

Det finns över en miljard fattiga människor, varav sjuttio procent av dem är direkt eller helt beroende av naturresurser för sin försörjning. Varje år försämras tolv miljoner hektar bördig jord genom erosion, försurning, salinisering och kolläckage; över 80 procent av de sjukdomar som ökar i utvecklingsländer är en direkt följd av osäkert vatten och dålig sanitet.

Möjligheten att anpassa sig till klimatförändringen är en fråga om social och ekonomisk rättvisa. Rika länder är de som historiskt ansvarar för de flesta koldioxidutsläppen, men det har varit länder med låg socioekonomisk status som måste hantera de negativa konsekvenserna.

Forum Syd arbetar därför med miljö och klimat utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Vi anser att underliggande strukturella orsaker och makt påverkar både miljöproblem och anpassningen till klimatförändringar. Sociala och planetära gränser är beroende av varandra och därför måste båda beaktas i miljöarbetet. Fattigdom kan minskas av förbättrad miljö, och vice versa.