Opinionsarbete

Forum Syd opinionsbildar tillsammans med partners i utvecklingsländer och medlemsorganisationer för att Sveriges och EU:s politik ska bidra till en rättvis och hållbar värld.

Stora framsteg har gjorts för att minska fattigdomen i världen och stärka respekten för människors rättigheter. Trots detta lever många människor fortfarande fast i fattigdom, det sker allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter och det pågår konflikter med förödande konsekvenser. Detta är på grund av orättvisa globala politiska och ekonomiska strukturer, auktoritära regimer, och en ojämlik fördelning av resurser.

Genom att sprida kunskap och bilda opinion arbetar Forum Syd mot Sveriges och EUs politik för att förändra de globala strukturer som skapar fattigdom och kränker människors grundläggande rättigheter. Det handlar också om att låta röster från utvecklingsländer komma till tals i den svenska debatten.

Tillsammans skapar vi förändring

Som Sveriges största plattform för civilsamhället ökar Forum Syd också kunskapen hos andra organisationer genom seminarier, analyser och rapporter, så att de i sin tur kan agera för en rättvis och hållbar utveckling. Forum Syds arbete inom opinion och påverkan bedrivs ofta i nära samarbete med partners i utvecklingsländer, medlemsorganisationer samt i svenska och internationella nätverk. Tillsammans verkar vi för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.