Kapacitetsutveckling

Som Sveriges största plattform för civilsamhället är kapacitetsutveckling en del av Forum Syds ständiga arbete för att stärka det civila samhället.
Capacity development Forum Syd illustration

Kapacitetsutveckling är en viktig aspekt av utvecklingsarbete som återspeglas i Paris/Accra Aid Effectiveness Agenda. Idéer och ambitioner om kapacitetsutveckling förändras fortfarande och tar nya former. Det har historiskt, och finns fortfarande, ett behov bland biståndsgivare att bygga upp andra aktörer som inte lever upp till en förutbestämd bild av vad en fullt utvecklad nation, organisation eller institution är. Forum Syds fokus ligger därför på att vända perspektivet och stärka organisationers befintliga kapacitet utifrån deras egna definierade behov.

The Right(s) Way Forward

The Right(s) Way Forward är den metod som är utvecklad som syftar till att ge deltagarna möjlighet att analysera miljöpåverkan, jämställdhet och jämlikhet, användningen av och kontrollen över naturresurser och att hävda sina rättigheter. Verktyget fokuserar på deltagandeprocesser och skapar ett utrymme för dialog mellan rättighetsinnehavare och makthavare att ta itu med de identifierade problemen på ett gemensamt sätt. Inom ramen för vår kapacitetsutveckling har vi flera typer av arbetssätt, där vi erbjuder kurser, onlineutbildningar, workshops och konferenser.