Kapacitetsutveckling

Forum Syd anser kapacitetsutveckling som grundläggande för vårt arbete för att stärka det civila samhället.

Kapacitetsutveckling är en viktig aspekt av utvecklingsarbete som återspeglas i Paris/Accra Aid Effectiveness Agenda. Kapacitetsutveckling kommer i många former och förändras alltid. Det har historiskt varit ett uppfattat behov ibland biståndsgivare att bygga upp kapaciteten hos människor, organisationer och institutioner i utvecklingsländer.

Forum Syds inriktning på kapacitetsutveckling är att ha ett underifrånperspektiv där fokus ligger på att stärka befintlig kapacitet samtidigt som man använder olika lärande perspektiv anpassade till kontext och behov. Inom ramen för vår kapacitetsutveckling har vi flera olika lärandemetoder, som onlinekurser, workshops, konferenser, seminarier och coaching.

The Right(s) Way Forward

The Right(s) Way Forward är en utvecklad metod som syftar till att ge deltagarna möjlighet att analysera miljöpåverkan, jämställdhet och jämlikhet, användningen av och kontrollen över naturresurser samt att hävda sina rättigheter. Metoden fungerar som ett verktyg och fokuserar på deltagandeprocesser samt skapa ett utrymme för dialog mellan rättighetsinnehavare och makthavare för att ta itu med identifierade problem på ett gemensamt sätt.