Vårt arbete

Forum Syd arbetar för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra sina levnadsvillkor. Förändring sker när människor har kunskap om sina rättigheter och får inflytande i samhället genom starka organisationer, och när makthavare har kunskap om sin skyldigheter och tar ansvar för dem.
Fredsdemonstration i Bogotá 2013
Fredsdemonstration i Bogotá 2013. Foto: Rodrigo Arce

Forum syd arbetar med förändring världen över genom att skapa ett starkt civilsamhälle och förändra attityder från diskriminerande samhällsstrukturer. Det gör vi tillsammans med en rad olika samarbetspartners där vi fokuserar på frågor som rör demokrati, jämställdhet samt ett hållbart användande av naturens resurser.

Vi ger stöd och utbildar

Vi ger stöd och utbildar För oss är det viktigt att vårt arbete har hög kvalitet och vi arbetar ständigt med att stötta och utbilda i frågor som rör utvecklingssamarbete. Det sker dels genom att stötta lokala organisationer direkt i olika länder, dels genom vidareförmedling av bidrag till svenska organisationer. Vi stödjer också informations- och kommunikationsarbete i Sverige och genom Globalportalen når vi ut till en ung målgrupp.