Vi står upp för demokrati och mänskliga rättigheter

Demokratin är på tillbakagång i världen och auktoritära krafter är på frammarsch. Tillsammans med våra medlemmar och partner står ForumCiv upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Så här arbetar vi.

Organisationers möjligheter att arbeta är en förutsättning för demokratin. Men på flera platser i världen görs just nu inskränkningar mot yttrandefrihet, pressfrihet och människors rätt att organisera sig. När handlingsutrymmet för civilsamhället minskar hotas demokratins grunder.

Civilsamhället är en förutsättning för demokrati

  • Vi vill att svenskt bistånd ska stärka civilsamhället och bidra till att motverka det krympande demokratiska handlingsutrymmet.
  • Vi stödjer organisationer i civilsamhället runt om i världen. Människors rätt till att organisera sig och göra sina röster hörda är en förutsättning för en demokrati.
  • Vi arbetar för att utsatta människor, som försvarar demokratin och sina rättigheter, ska kunna göra sina röster hörda.
  • Svenskt bistånd bör jobba aktivt för att stärka uppbyggnad av demokratiska samhällen där civilsamhällesaktörer, inklusive människorätts- och miljöförsvarare, kan verka fritt.

Ökat hot från auktoritära krafter

I många länder vinner anti-demokratiska krafter mark. Stater och myndigheter, militära grupper och andra organiserade grupper använder sig av olika metoder för att tysta de som står upp för sina rättigheter.

Civilsamhället är en viktig aktör för att skapa förändring i samhället och upplevs därför av auktoritära regimer som ett hot. Vissa stater har infört lagstiftning som nekar civilsamhällesorganisationer rätten till utländsk finansiering. I vissa länder är det också omöjligt att registrera sig och verka som en organisation.

Människorätts- och miljöförsvarare utsätts för våld

Extra utsatta är organisationer som drivs av och för kvinnor, hbtqi-personer, etniska och religiösa minoriteter, urfolk, barn och unga, migranter och flyktingar. Många utsätts för censur, trakasserier, förtal och smutskastning. Sociala ledare, aktivister, journalister och advokater som står upp för och försvarar mänskliga rättigheter och miljö utsätts också för hot och våld.

Exempel på vårt arbete

Upptäckte korruption och maktmissbruk

2022 släppte tre civilsamhällesorganisationer, som ForumCiv stöttar, resultaten av en undersökning av hur utvecklingsmedel i länet Bong i Liberia använts. Resultaten bekräftade att det hade förekommit grov misskötsel och maktmissbruk av de inblandade beslutsfattarna. Fallet gick hela vägen till Liberias högsta domstol som talade till civilsamhällesorganisationernas fördel. Detta är ett viktigt exempel på hur ForumCivs arbete för att stärka människor som lever i marginalisering att organisera sig och hävda att deras rättigheter gör skillnad. Stödet till dessa tre civilsamhällesorganisationer har gett civilsamhället i hela Liberia en bättre chans att förändra liv och samhällen på lokal, regional och nationell nivå.