Det här är bra bistånd

Vi vill att svenskt bistånd ska vara effektivt och transparent. Bistånd ska göra skillnad för de mest utsatta, minska fattigdom och stärka människors rättigheter.

När OECD:s biståndskommitté, DAC, har granskat det svenska biståndet har man kommit fram till att det är mycket högkvalitativt och effektivt. En stark bidragande faktor är Sveriges mångfacetterade biståndsportfölj, där bilateralt stöd fokuserat på de minst utvecklade länderna blandas med långsiktigt kärnstöd till multilaterala organisationer och ett tätt samarbete med civilsamhället.

Bistånd ska vara bistånd

  • Vi vill att biståndet ska gå till att stärka människor som lever i fattigdom och förtryck och skapa möjligheter för alla människor att ha makt att förändra sina liv.
  • Svenskt bistånd bör stärka det långsiktiga stödet till organisationer i civilsamhället då deras arbete är centralt för att bidra till en demokratisk utveckling.
  • Biståndet bör ha ett särskilt fokus på de allra mest utsatta och de kontexter där de Globala målen är som längst ifrån att uppfyllas. Vi får inte glömma principen om att ingen ska lämnas utanför.
  • Ett effektivt och transparent bistånd bygger vi bäst tillsammans! Som en viktig partner i svenskt bistånd måste civilsamhället involveras när biståndspolitiken tas fram. Civilsamhället har i över hundra år utvecklat erfarenheter och expertis som utförare av det svenska biståndet. Kunskap och erfarenhet som kan komma till pass, och vi ger gärna idéer och återkoppling på regeringens förslag utifrån våra perspektiv. 

Svensk biståndspolitik som gör skillnad

Att vara drabbad av fattigdom handlar inte bara om brist på ekonomiska resurser. Det handlar också om att människor nekas sina mänskliga rättigheter, diskrimineras eller på andra sätt saknar möjligheter att påverka sina liv. Stora framsteg har gjorts för att minska fattigdomen i världen, men samtidigt ser vi en växande ojämlikhet.

Flera av vår tids ödesfrågor är globala. Klimatkrisen tar ingen hänsyn till nationsgränser. Vi måste våga vara långsiktiga och förstå att världen hänger samman. Ett bra bistånd består av både ett långsiktigt arbete och ett humanitärt bistånd vid akuta katastrofer. Multilateralt samarbete är en mycket viktig komponent av biståndet; multilaterala organisationer utför en typ av arbete som inte kan ersättas av civilsamhället eller någon annan aktör.

Svenskt och internationellt bistånd ska präglas av ett rättighetsperspektiv och utgå från behov hos människor som lever i fattigdom. 

För att upprätthålla biståndets transparens är det viktigt att se till att det finns möjlighet att kommunicera. Med stöd för informations- och kommunikationsarbete kan civilsamhället informera om, bygga kunskap om, sprida resultat från och granska det svenska biståndet.

Exempel på vårt arbete

Bidrog till att stoppa svenskt bistånd till belarusiska staten

I utbyte med att Belarus tog steg mot demokratin hade Sverige och EU förmedlat bistånd till statliga belarusiska aktörer. Östgruppen hade under flera år påtalat att biståndet måste omdirigeras till andra aktörer som de facto arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. Det var först i samband med det folkliga upproret som den svenska regeringen och Utrikesdepartementet lyssnade och stoppade biståndet till statliga aktörer.

Civilsamhället avslöjade korruption i Kenya

ForumCiv har förmedlat bistånd till den oberoende mediaorganisationen Africa Uncensored i Nairobi, Kenya. År 2017 producerade de en dokumentärserie som avslöjade korruption bland inspektörer som arbetade med att kontrollera handelslicenser. De visade sig använda utpressning, trakasserier och våld för att dra in mutor till sig själva. Serien skapade stor debatt och ledde till slut till att fem korrupta inspektörer arresterades. 109 miljoner kronor förskingrades årligen genom utpressningar, en summa motsvarande 800 000 skolavgifter eller ett års matförbrukning för 10 000 familjer.