För beslutsfattare

Är du politiker eller beslutsfattare? Vi träffar dig gärna för ett samtal om svenskt bistånd.

Vi vill att biståndet används på ett korrekt vis och att det gör skillnad för de mest utsatta. Vår strävan är alltid att lära av och förbättra vårt arbete. Vi samarbetar gärna med Sveriges regering och riksdag för att göra svenskt bistånd så effektivt som möjligt.

Över 100 år av erfarenhet

Genom våra region- och landkontor och över 200 medlemsorganisationer får vi kunskap från samhällen världen över. Tillsammans representerar vi en stor bredd av olika organisationer i civilsamhället som i över hundra år utvecklat erfarenheter och expertis som utförare av det svenska biståndet. Vi vet vad som behövs för att stärka demokrati och skapa hållbar utveckling.

Vi kan ge dig underlag

Vi har tidigare träffat flera svenska riksdagspolitiker för samtal om svenskt bistånd, och vi träffar också gärna dig. Vi kan bidra med fakta och statistik till ditt arbete och förmedla kontakter till lokala organisationer.

ForumCiv anordnar politiska debatter

Vi har anordnat flera politiska debatter, bland annat på Bokmässan. Inför riksdagsvalet 2022 samlade vi företrädare för olika riksdagspartier för en debatt med fokus på bistånd och globala frågor.

Vi står också bakom samtalsserien Biståndskvarten där vi tagit upp olika internationella frågor med både företrädare från riksdagspartier och olika experter.

Kontakta oss om du vill veta mer:

Head of advocacy and communication
Britt-Louise Andersson
Mejl: britt-louise.andersson@forumciv.org
Telefon: +46 (0)8 506 371 33