Belarusprojekt

Syftet med bidrag till belarusprojekt är att stärka civilsamhällets förändringsaktörer i Belarus. Både organisationer från det svenska och det belarusiska civilsamhället kan ansöka om bidrag.

Programmet är syftar till att stärka belarusiska organisationers arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet, samt att stärka dessa som förändringsaktörer. Både organisationer från det svenska och det belarusiska civilsamhället kan ansöka om bidrag. Forum Syd ger inte bidrag till individuella aktivister, statliga verk eller vinstdrivande företag.

  • För ansökan och villkor gällande svenska organisationer, se sektionen under utvecklingsprojekt
  • För ansökan och villkor gällande belarusiska organisationer gäller särskilda villkor, läs mer om dessa på vår internationella hemsida.