Digitala kurser

Registrera dig på vår digitala plattform för att ta del av över 900 kurser. Plattformen är tillgänglig för alla ForumCivs partnerorganisationer och medlemmar.

ForumCiv samarbetar med Humentum för att tillhandahålla en plattform som gör det möjligt för civilsamhällesaktörer runt om i världen att utveckla sina kompetenser.

Plattformen är tillgänglig för alla ForumCivs partnerorganisationer, medlemmar och personal. För att delta i kurser måste du skapa ett konto.

På plattformen hittar du bland annat kurser och webbseminarier om att arbeta med ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt, uppföljning, programutveckling och projektledning.

Populära kurser på plattformen

Thumbnail
MEAL DPro

Vill du öka din förståelse för MEAL (uppföljning, utvärdering, ansvarsskyldighet och lärande)? Kursen MEAL DPro fokuserar på hur man kan följa resultat och effekter av sina projekt.

Thumbnail
Project DPro

Vill du ta ditt projekt till nästa nivå? Kursen Project Dpro ger en introduktion i projektledning med särskilt fokus på utvecklingssektorn.

Thumbnail
Right Based Approach

Vad är ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt och hur arbetar vi med det? Kursen Right Based Approach fokuserar på praktiska verktyg för hur man kan integrera ett rättighetsbaserat förhållningssätt i sitt projekt och lära sig det konceptuella ramverket.

Frågor och svar

För att anmäla dig till en kurs på vår plattform behöver du skapa ett konto och logga in. Sedan kan du välja mellan hundratals kurser.

Skapa ett konto genom att fylla i formuläret på denna sida.

Det finnsöver 900 kurser från ForumCiv och Humentum inom områdena uppföljning, rättighetsbaserat tillvägagångssätt, ekonomisk förvaltning, programutveckling, personalutveckling och projektledning.

Kurserna har bekostats av ForumCiv och är därför gratis för ForumCivs partnerorganisationer, medlemmar och personal.

Inga. Kursplattformen är mycket lätt att använda.