Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet

Det svensk-somaliska utvecklingsprogrammet (SSBP) är ett kapacitetsutvecklingsprogram, med ett finansieringsstöd, som syftar till att underlätta för nya affärsverksamheter att starta upp i landet, i syfte att främja skapandet av arbetstillfällen och möjlighet till varaktig försörjning i Somalia.
SSBP Muna Magan

Det huvudsakliga syftet med det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) är jobbskapande, i synnerhet för kvinnor och unga, och att bidra till återuppbyggnaden i Somalia. Programmet har stöttat affärsidéer inom flera olika sektorer som jordbruk, boskapsskötsel, fiske, kommunikationsteknik, hälsa samt förnybar energi och har närvaro runt om hela landet. SSBP drivs av Forum Syd i samarbete med Business Sweden.

För mer information om villkor och ansökan, följ länken nedan.