Svenska partnerskapsprogrammet

ForumCivs största program, Svenska partnerskapsprogrammet, syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder.

Förändring börjar med människor. Människor som höjer sin röst, arbetar tillsammans och som organiserar för att kräva demokrati, jämlikhet samt mänskliga rättigheter för alla. Det är därför ForumCiv i över två decennier har stöttat civilsamhällesorganisationer som mobiliserar människor och folkrörelser i över 70 länder.

Svenska organisationer kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från Svenska Partnerskapsprogrammet i syfte att bygga partnerskap och tillsammans verka för ett effektivt och rättvist utvecklingsarbete. Samarbeten finansierade av Svenska Partnerskapsprogrammet ska alltid ta avstamp i ett rättighetsperspektiv och vara relevanta för Svenska Partnerskapsprogrammets förändringsmodell. Bidrag förmedlade via ForumCiv ska även följa den svenska regeringens strategi för civilsamhället och förväntas bidra till att stärka kapaciteten hos aktörer inom civilsamhället samt stärka det demokratiska handlingsutrymmet.

Är din organisation intresserad av att ansöka om bidrag via Svenska Partnerskapsprogrammet?

Programguiden och Procedures Manual är huvuddokumenten inom det Svenska partnerskapsprogrammet. Dessa dokument är av yttersta vikt för att förstå Programmet och vilka principer, processer och rutiner som guider samarbetet mellan Partnerorganisationer och ForumCiv.

Läs detta innan du ansöker

Det finns vissa steg som du måste gå igenom innan en faktisk ansökan kan skickas in till det Svenska Partnerskapsprogrammet. Dessa steg är till för att försäkra att er organisation uppfyller ForumCivs krav för behörighet och medlemskap och att den ansökan som ni skickar in är relevant för det Svenska Partnerskapsprogrammet.

Processen kan ta lite tid så planera i förväg så att ert eventuella projekt får så gods förutsättningar som möjligt. Steg 2 och 3 kan ta upp till 3 månader. 
Ni finner denna information i mer detalj i Procedures Manual for Partners.

 1. Du har läst och förstått kraven under "Before applying for funds" i Procedures Manual for Partners. 
 2. Du är medlem i ForumCiv eller har ansökt om medlemskap i tid för för-registreringsfönstret.
 3. Du har blivit bedömd och godkänd som behörig i tid för för-registreringsfönstret.
 4. Du registrerar dig till ett ansökningsfönster under ett för-registreringsfönstret.
 5. Om du passerar för-registreringsbedömningen så skickar du en ansökan under det nästkommande ansökningsfönstret.
Ansökningsfönster

SPPs aprilfönster

 • Organisationer som vill söka till aprilfönstret registrerar detta på ForumCivs Organisationsportal under för-registreringsfönstret mellan 1/1 2024 och 1/2 2024.
 • Den faktiska ansökan skickas sedan in mellan 25/3 2024 och 1/4 2024.
 • Aprilfönstret är öppet för ansökningar till Partnership Pilot Funding med förväntad start i juni-juli 2023.  
 • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

SPPs oktoberfönster

 • Organisationer som vill söka till oktoberfönstret registrerar detta på ForumCivs Organisationsportal under för-registreringsfönstret mellan 1/5 2023 och 1/6 2023.
 • Den faktiska ansökan skickas sedan in mellan 1/10 2023 och 7/10 2023.
 • Oktoberfönstret är öppet för ansökningar till Partnership Pilot och Medium Partnership Funding med förväntad start i januari 2024. 
 • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

Kontakta er handläggare eller sokabidrag@forumciv.org för frågor.