Svenska partnerskapsprogrammet

ForumCivs största program, Svenska partnerskapsprogrammet, syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder.

Förändring börjar med människor. Människor som höjer sin röst, arbetar tillsammans och som organiserar för att kräva demokrati, jämlikhet samt mänskliga rättigheter för alla. Det är därför ForumCiv i över två decennier har stöttat civilsamhällesorganisationer som mobiliserar människor och folkrörelser i över 70 länder.

Svenska organisationer kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från Svenska Partnerskapsprogrammet i syfte att bygga partnerskap och tillsammans verka för ett effektivt och rättvist utvecklingsarbete. Samarbeten finansierade av Svenska Partnerskapsprogrammet ska alltid ta avstamp i ett rättighetsperspektiv och vara relevanta för Svenska Partnerskapsprogrammets förändringsmodell. Bidrag förmedlade via ForumCiv ska även följa den svenska regeringens strategi för civilsamhället och förväntas bidra till att stärka kapaciteten hos aktörer inom civilsamhället samt stärka det demokratiska handlingsutrymmet.

Sida säger upp avtalet med ForumCiv per den 31/12 2024

Med anledning av Sidas beslut att säga upp avtalen med samtliga Strategiska Partnerorganisationer (SPOer), inklusive ForumCiv, per den 31/12 2024, så kommer ForumCiv inte kunna behandla några ansökningar under 2024.

Avtalet med Sida sägs upp så att Sida inför 2025 ska kunna ta beslut om vilka organisationer som per den 1/1 2025 ska bli nya SPOer. De organisationer som idag har SPO-status kommer att behöva ansöka om status på nytt. Utlysningen kommer även inkludera organisationer i utvecklingsländer. 

Om möjligheterna att behandla ansökningar skulle ändras så kommer vi löpande uppdatera informationen på hemsidan. 

Vid frågor, vänligen vänd er till sokabidrag@forumciv.org 

Är din organisation intresserad av att ansöka om bidrag via Svenska Partnerskapsprogrammet?

Programguiden och Procedures Manual är huvuddokumenten inom det Svenska partnerskapsprogrammet. Dessa dokument är av yttersta vikt för att förstå Programmet och vilka principer, processer och rutiner som guider samarbetet mellan Partnerorganisationer och ForumCiv.

Dokumentet innehåller information och stöd som är viktiga under hela projektprocessen, även redan innan ni påbörjar er ansökan.

Procedures Manual

 Programguide


Övriga programdokument som ni behöver finner ni här.

Läs detta innan du ansöker

Det finns vissa steg som du måste gå igenom innan en faktisk ansökan kan skickas in till det Svenska Partnerskapsprogrammet. Dessa steg är till för att försäkra att er organisation uppfyller ForumCivs krav för behörighet och medlemskap och att den ansökan som ni skickar in är relevant för det Svenska Partnerskapsprogrammet.

Processen kan ta lite tid så planera i förväg så att ert eventuella projekt får så goda förutsättningar som möjligt. 
Ni finner denna information i mer detalj i Procedures Manual for Partners.

 1. Du har läst och förstått kraven under "Before applying for funds" i Procedures Manual for Partners. 
 2. Du är medlem i ForumCiv eller har ansökt om medlemskap i tid för för-registreringsfönstret.
 3. Du är behörig att söka medel eller har ansökt om behörighet i tid för för-registreringsfönstret.
 4. Du registrerar dig till ett ansökningsfönster under ett för-registreringsfönster.
 5. Om du passerar för-registreringsbedömningen så skickar du en ansökan under det nästkommande ansökningsfönstret.
Ansökningsfönster

SPPs aprilfönster

 • Organisationer som vill söka till aprilfönstret registrerar detta i ForumCivs  projekthanteringssystem Civis under för-registreringsfönstret mellan 1/1 och 1/2 2024.
 • Den faktiska ansökan skickas sedan in mellan 25/3 2024 och 1/4 2024.
 • Aprilfönstret är öppet för ansökningar till Pilot Partnership Funding och Medium Partnership Funding med förväntad start i juni-juli 2024.  
 • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

SPPs oktoberfönster

 • Organisationer som vill söka till oktoberfönstret registrerar detta i ForumCivs  projekthanteringssystem Civis under för-registreringsfönstret mellan 1/5 2024 och 1/6 2024. 
 • Den faktiska ansökan skickas sedan in mellan 24/9 2024 och 1/10 2024.
 • Oktoberfönstret är öppet för ansökningar till Partnership Pilot och Medium Partnership Funding med förväntad start i januari 2025. 
 • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

Kontakta er handläggare eller sokabidrag@forumciv.org för frågor.