Nu skapar vi förändring!

Det politiska landskapet har förändrats sedan världens länder enades om Agenda 2030. Människors rättigheter utmanas allt mer av en omvärld där nationalism, populism och protektionism växer sig starkare.

Internationella samarbeten och åtaganden som Parisavtalet ifrågasätts samtidigt som civilsamhällets utrymme krymper; journalister, människorättsaktivister och helt vanliga människor som höjer sina röster möts av hot och våld - en alarmerande trend av att det demokratiska utrymmet krymper för trettonde året i rad.

Det är i denna tid Forum Syd firar 25 år av arbete för människors organisering – och vi behövs mer än någonsin. 

Därför arrangerar vi festivalen People and Power. Men inte bara för att fira - utan också för att mobilisera!

Kollage av människor som demonstrerar, globala målen och svenska riksdagen.

En handlingsplan för 2020 och framåt

När den viktigaste kraften för alla människors lika värde är under angrepp så måste vi i civilsamhället rusta, mobilisera och förbereda oss. För att förändra det kritiska läget så måste alla krafter delta och arbeta tillsammans. Därför bjuder Forum Syd in aktivister, medlemmar, myndigheter, företag och makthavare för att finna mod, handlingskraft och strategier för att vända trenden.

Vi har alla värdefulla erfarenheter av vad som har fungerat och inte lyckats. Utifrån People and Power sätter vi en handlingsplan för ett enat och stärkt civilsamhälle som gör 2020-talet till det decennium då vi ökar takten för att garantera och försvara demokratin och alla människors lika värde.

För att på bästa sätt rusta oss inför det nya decenniet så vill vi ha diskussioner där vi utmanar redan välanvända metoder och tankesätt kring bistånd. Vi vill hitta nya vägar för mobilisering, aktivism och strategier för att skapa demokratisk förändring. 

Tillsammans skapar vi förändring! Varmt välkommen!

När och var

15-16 maj på Finlandshuset i Stockholm. 

Arrangör

Arrangemanget görs av Forum Syd tillsammans med våra medlemsorganisationer. Programmet bestäms av en styrgrupp bestående av Forum Syds medlemmar i samarbete med kansliet. 

Vid frågor eller förslag till programmet kontakta festivalgeneral Ida Ragnarsson på ida.ragnarsson@forumsyd.org.