Styrelsen 2019-2020

Forum Syds styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av Forum Syds medlemsorganisationer. Mellan Forum Syds årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.
Victoria Enström board

Victoria
Enström

Ordförande

Bengt Ekman styrelse

Bengt
Ekman

Ledamot 

Egle Obcarskaite board

Egle
Obcarskaite

Ledamot 

Brita Sydhoff board

Brita
Sydhoff

Ledamot 

Tobias Linghag board

Tobias
Linghag

Ledamot 

no profile photo

Frida
Dunger Johnsson

Ledamot 

no profile photo

Lina
Remnert 

Ledamot 

no profile photo

Rosaline
Marbinah

Ledamot 

Göran Alfredsson board

Göran
Alfredsson

Ledamot

Monica Nordenwald board

Monica
Nordenwald

Suppleant 

no profile photo

Godfrey
Etyiang

Suppleant