Styrelsen 2018-2019

Forum Syds styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av Forum Syds medlemsorganisationer. Mellan Forum Syds årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.
Kent Härstedt board

Kent
Härstedt

Ordförande 

Victoria Enström board

Victoria
Enström

Vice ordförande

Egle Obcarskaite board

Egle
Obcarskaite

Ledamot 

Bengt Ekman styrelse

Bengt
Ekman

Ledamot 

Brita Sydhoff board

Brita
Sydhoff

Ledamot 

Tobias Linghag board

Tobias
Linghag

Ledamot 

Gina Manzizila board

Gina
Manzizila 

Ledamot 

no profile photo

Per-Åke
Andersson

Ledamot 

no profile photo

Mats
Ehn

Ledamot

Göran Alfredsson board

Göran
Alfredsson

Suppleant 

Monica Nordenwald board

Monica
Nordenwald

Suppleant