Styrelsen

ForumCivs styrelse är organisationens högsta beslutande organ.

Styrelsen ansvarar bland annat för ForumCivs övergripande planering, rapportering och ekonomiska redovisning. I styrelsens ansvar ingår också att besluta om de policydokument som styr ForumCivs verksamhet.

Här är ForumCivs styrelse 2024–2025 

Ordförande: Magnus Lindell
Ledamot: Nike Dahlskog
Ledamot: Amanda Valentin
Ledamot: Pär Ljungvall
Ledamot: Elias Fjellander
Ledamot: Björn Forsberg
Ledamot: Ingela Svedin
Ledamot: Pär Wiktorsson
Ledamot: Jamal Abdulle
Ledamot: Johan Sundquist
Ledamot: Amélie Poletti Lundström

Samtliga i styrelsen nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer och väljs sedan av ForumCivs årsmöte.