Styrelsen 2018-2019

Forum Syds styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av Forum Syds medlemsorganisationer. Mellan Forum Syds årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.
Kent Härstedt

Kent Härstedt, ordförande
Kontakt (email) 

Victoria Enström

Victoria Enström, vice ordförande
Kontakt (email)  

Obcarskaite

Egle Obcarskaite, ledamot
Kontakt (email) 

No profile small
Bengt Ekman, ledamot
Kontakt (email) 
No profile small
Brita Sydhoff, ledamot
 
Per-Åke Andersson
Per-Åke Andersson, ledamot
Kontakt (email) 
Tobias Linghag
Tobias Linghag, ledamot
Kontakt (email)
Mats Ehn

Mats Ehn, ledamot
Kontakt (email) 

No profile small

Gina Manzizila, ledamot 
Kontakt (email) 

 
Göran Alfredsson

 

Göran Alfredsson, suppleant
Kontakt (email)

No profile small

Monica Nordenwald, suppleant
Kontakt (email)