Styrelsen 2018-2019

Forum Syds styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av Forum Syds medlemsorganisationer. Mellan Forum Syds årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.
Kent Härstedt

Kent Härstedt, ordförande
+46 70 867 39 90 | Kontakt (email) 

Obcarskaite

Egle Obcarskaite, vice ordförande
Kontakt (email) 

No profile small
Bengt Ekman, ledamot
Kontakt (email) 
No profile small
Brita Sydhoff, ledamot
 
Per-Åke Andersson
Per-Åke Andersson, ledamot
Kontakt (email) 
Tobias Linghag
Tobias Linghag, ledamot
Kontakt (email)
Mats Ehn

Mats Ehn, ledamot
Kontakt (email) 

Victoria Enström

Victoria Enström, ledamot
Kontakt (email)  

No profile small

Gina Manzizila, ledamot 
Kontakt (email) 

Göran Alfredsson

Göran Alfredsson, suppleant
Kontakt (email)

No profile small

Monica Nordenwald, suppleant