Östnätverket

Nätverket för östliga partnerskaps-länderna & Ryssland syfte är att öka samarbetet, bygga kapacitet samt bedriva gemensamt påverkansarbete riktat mot regeringar och relevanta EU institutioner i den östliga partnerskaps-regionen.
Nätverket för det östliga partnerskapet och Ryssland

Östliga Partnerskapet (också känt som Öst-P) är en EU policy som syftar till att öka den ekonomiska integrationen samt det politiska samarbetet mellan Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ukraina och EU. Därför genomför nätverket flera aktiviteter som seminarier, deltar i den årliga konferensen av Eastern Partnership Civil Society Forum samt har en kontinuerlig dialog med beslutsfattare i regionen och i EU.

Forum Syd driver nätverket med 25 svenska organisationer som bland annat jobbar med mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och miljöfrågor, ungdomars rättigheter, stärka kvinnors roll, HBTQ-rättigheter eller att stötta demokratisk utveckling i regionen.