Östliga partnerskapet

Det svenska nätverket för östliga partnerskaps-länderna & Ryssland arbetar för att öka samarbetet, bygga kapacitet samt bedriva gemensamt påverkansarbete riktat mot regeringar och relevanta EU institutioner i den östliga partnerskaps-regionen.
Nätverket för det östliga partnerskapet och Ryssland

Forum Syd driver och koordinerar ett svenskt nätverk, som för nuvarande består av 26 civilsamhällesorganisationer som jobbar med att stärka mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, anti-diskriminering samt demokrati i östliga partnerskapsregionen och Ryssland. Syftet med detta nätverket är att öka samarbetet, bygga kapacitet samt bedriva gemensamt påverkansarbete riktat mot regeringar och relevanta EU institutioner i den östliga partnerskaps-regionen. Detta arbete görs genom tre olika arbetsområden.

  • Kapacitetsutveckling och kunskapsspridning, både för svenska civilsamhällesorganisationer samt för allmänheten, genom att arrangera seminarium och konferenser fokuserade på utvecklingen i denna region och hur det civila samhället påverkas.
  • Deltagande i regionala konferenser, såsom Eastern Partnership Civil Society Forum, för att kunna uppmärksamma civilsamhällets intressen och ha en närvarande roll i den politiska dialogen med beslutsfattare i EaP-regionen och i EU.
  •  Nätverket arbetar för att skapa samarbeten och partnerskap mellan medlemmar och lokala aktörer i regionen.