Samarbeten

Förutom att vi är en paraplyorganisation med egna medlemmar så deltar vi också i en rad olika nätverk och samarbeten.

COLOMBIAGRUPPEN är ett nätverk av organisationer som arbetar för att öka respekt för mänskliga rättigheter i Colombia och som stödjer det arbetet som civilsamhället gör för att uppnå fred i landet. 

CONCORD är ett europeiskt nätverk med närmare 2600 europeiska frivilligorganisationer och nätverk som arbetar för att påverka EU:s utvecklings- och biståndspolitik. I Sverige är Forum Syd en av cirka 50 medlemsorganisationer.

IDEELL ARENA är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Forum Syd är en av cirka 70 organisationer som tillsammans driver IDEELL ARENA och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.

EURODAD är ett europeiskt nätverk som arbetar med skatteflykt. Även i detta arbete har Forum Syd en aktiv roll.

SCHYSSTA PENSIONER samlar flera organisationer som vill se nya regler för AP-fonderna så att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål. Organisationerna deltar i kampanjen utifrån de frågor som de fokuserar på.