Här finns vi

Forum Syd har ett antal pågående utvecklingsprogram som finansieras av olika givare. Vi har kontor i Sverige, Colombia, Kenya, Kambodja, Liberia, Somalia (Somaliland) och Belarus (av politiska skäl ligger Belaruskontoret i Litauen).
Girl holding globe

Via våra landkontor arbetar Forum Syd tillsammans med 126 lokala organisationer i Colombia, Kambodja, Kenya, Liberia, Somalia och Belarus. Genom att vidareförmedla Sida-bidrag till svenska organisationer möjliggör vi dessutom utvecklingssamarbete i 76 länder där vi totalt stödjer runt 300 lokala partners.

Läs mer om våra landkontor genom att besöka Forum Syds internationella webbplats.