Vår historia

Vi har försvarat demokrati och mänskliga rättigheter sedan 1995. ForumCiv bildades genom en sammanslagning av två äldre organisationer. Från början hade organisationen drygt 100 medlemmar. I dag är vi över 200 medlemsorganisationer och ForumCiv har kontor i 6 länder.
Karl-Göran Biörsmark, ForumCivs första styrelseorförande
Karl-Göran Biörsmark, ForumCivs (dåvarande Forum Syd) första styrelseordförande.

Så grundades ForumCiv

Året var 1995 och det svenska biståndet behövde bli skarpare. Civilsamhället saknade en plattform för att gemensamt verka för att förbättra Sveriges biståndspolitik. Det var i detta sammanhang som två organisationer för mänskliga rättigheter och demokrati blev till en. Svensk Volontärsamverkan (SVS) och Biståndsinformation för frivilligorganisationer (BIFO) slogs samman och bildade Sveriges största plattform för civilsamhället – då under namnet Forum Syd.

Forum Syd blev den nya plattformen för civilsamhällesorganisationer att diskutera olika sätt att göra det svenska utvecklingssamarbetet ännu mer samordnat och strategiskt. Organisationen har sedan dess varit en bred plattform för folkligt deltagande bland en mångfald av svenska organisationer. Alla med ett gemensamt intresse av att uppnå frihet, demokrati och mänskliga rättigheter för människor över hela världen.

Sedan starten har stödet till det civila samhället varit kärnan i ForumCivs arbete. Hållbar och varaktig förändring för demokrati kan bara ske när den görs tillsammans och av de människor som påverkas.

ForumCiv har genom åren byggt upp expertis; både tekniskt och tematiskt om hur man kan stödja civilsamhället att bli förändringsaktörer.

Former prime minister Olof Palme in Nicaragua.
Statsminister Olof Palme besöker projekt i Nicaragua med Svensk Volontärsamverkan (SVS).

Vad var SVS och BIFO?

Svensk Volontärsamverkan (SVS) bestod av cirka 60 folkrörelser och ideella organisationer och arbetet finansierades av Sida. SVS jobbade direkt med den offentliga sektorn i bland annat Nicaragua och Zimbabwe genom att till exempel skicka sjuksköterskor och lärare som volontärer.

Biståndsinformation för frivilligorganisationer (BIFO) var en intresseorganisation för volontärer i världen. BIFO hade även ett uppdrag av Sida att granska ansökningar och förmedla bidrag till olika projekt. BIFO ordnade också seminarier och hade överblick över vilka organisationer som arbetade i samma region.

Dessa två organisationer byggde på 1980-talet upp en gemensam verksamhet som bestod i att informera allmänheten om svenska organisationers biståndsarbete. Samarbetet omfattade även lobby- och utredningsverksamhet kring sociala villkor för biståndsarbetare, rådgivning och utbildning till medlemsorganisationerna.

1995 slogs BIFO och SVS ihop och ForumCiv bildades. Före sammanslagningen hade de två organisationerna totalt 103 medlemsorganisationer, varav 21 organisationer var medlemmar i båda.

En arkivbild i gråskala på Ulrika Modéer, Pierre Schori, Karl-Göran Biörsmark och Svante Sandberg.
Ulrika Modéer (BIFO), Pierre Schori (Utrikesminister), Karl-Göran Biörsmark (Forum Syds första styrelseordförande) och Svante Sandberg (Forum Syds första generalsekreterare) under det första öppningsmötet av Forum Syd. 

Forum Syd byter namn till ForumCiv

Under Forum Syds årsmöte söndag 17 maj 2020 beslöt medlemmarna att rösta igenom namnbytet från Forum Syd till ForumCiv.

Bakgrunden till namnbytet var att ordet ”Syd” inte representerade verksamheten och även speglade en förlegad världsbild där man delade in världen i nord och syd. Utöver det är vi en global organisation och det svenska ordet ”Syd” fungerade inte bra i en global kontext.

”Vi behåller plattformsordet Forum och vi adderar Civ, en förkortning av civilsamhället, för det är civilsamhället vi ytterst försvarar.” sa generalsekreteraren Anna Stenvinkel.