Om oss

Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med omkring 140 medlemmar. Våra medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och tillsammans arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över.
Foto Forum Syd

Organisationen grundades 1995 och är den största plattformen för det civila samhället i Sverige. Vi har kontor i Stockholm och i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Vi vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i totalt 70 länder. Forum Syd bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling.

Vårt arbete handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv, då kan demokratin utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskas.