Makten över maten, vad händer i Västsahara och kvinnors roll att störta diktaturer och kämpa för demokrati!

Detta är bara några av de frågor som Forum Syds medlemmar kommer att diskutera under årets upplaga av MR-dagarna 2019. Som Sveriges största plattform för civilsamhället ser vi fram emot samtal, möten och debatter om hur vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för demokrati och mänskliga rättigheter inom och utanför Sveriges gränser. 

Torsdag 14/11

Social Well-being and Mental Health for Human Rights Defenders in the Eastern Partnership Region

Arrangör: Forum Syd, Svenska FN-förbundet, Sveriges Belarusier
Tid & plats: 10:30 – 12:00, Operan

Quiz: Vad kan du om global hälsa?

Arrangör: Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)
Tid & plats: 10:30 – 11:00, Globala scenen

Mental Health – a Human Right Left Behind

Arrangör: War Child
Tid & plats: 12:30 – 13:00, Globala scenen

Kvinnors ledarskap i katastrofer

Arrangör: ActionAid
Tid & plats: 13:00 – 13:30, Globala scenen

Förbättra transvården och minska lidandet

Arrangör: Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, RFSL Göteborg, Lokalgruppen Transammans Väst, FPES Göteborg, MR-dagarna
Tid & plats: 13:00 – 14:30, Musikalen

Hungerspelet

Arrangör: Hungerprojektet
Tid & plats: 13:00 – 14:30, Fredstorget

Abort under angrepp. Erfarenheter av aborträttens försvarare

Arrangör: RFSU
Tid & plats: 15:00 – 16:00, Crusellhallen

Andlig och existentiell hälsa i en postmodern värld

Arrangör: Sensus studieförbund, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Tid & plats: 16:30 – 17:30, Spegelsalen

Fredag 15/11

Food, Climate Change and Our Future

Arrangör: MR-dagarna, Fian Sverige, Afrikagrupperna
Tid & plats:
09:00 – 10:00, Crusellhallen 

Åldersdiskriminering – en dödlig risk

Arrangör: Sensus studieförbund, Riksförbundet Hjärnkoll
Tid & plats: 09:00 – 10:00, Operetten

Palestina - Solidaritet och motstånd

Arrangör: Palestinagrupperna
Tid & plats: 10:30 – 11:00, Globala scenen

Västsahara – en vit fläck på kartan

Arrangör: Emmaus Stockholm, Tidskriften Västsahara, Brödet och Fiskarna
Tid & plats: 11:30 – 12:00, Globala scenen 

Female small-scale farmers are severely affected by new seed laws

Arrangör: Afrikagrupperna
Tid & plats: 12:30 – 13:00, Globala scenen 

Hungerspelet

Arrangör: Hungerprojektet
Tid & plats: 13:30 – 15:00, Fredstorget 

To overthrow a dictator – women’s crucial role in Sudan

Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Tid & plats: 13:30 – 14:00, Globala scenen

MENSkliga rättigheter är mänskliga rättigheter

Arrangör: My Period is Awesome / Wise Economy
Tid & plats: 15:30 - 16:00 Globala scenen

Lördag 16/11

Medicines and human rights - a global perspective

Arrangör: Farmaceuter utan gränser
Tid & plats: 11:30 – 12:00, Globala scenen 

Where is the feminist perspective in Swedish arms trade?

Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Swedish Forum for Human Rights
Tid & plats: 11:30 – 12:30, Operan

Hälsa och entreprenörskap går hand i hand

Arrangör: Hand in Hand
Tid & plats: 12:00 – 12:30, Globala scenen

Läsa för livet och Biblioterapi – samtal om livsomvälvande händelser genom det skrivna ordet

Arrangör: Sensus studieförbund
Tid & plats: 12:00 – 12:30, Stora scen

Sex, hälsa och SRHR i Latinamerika

Arrangör: Svalorna Latinamerika
Tid & plats: 13:00 – 13:30, Globala scenen

Unga med självskadebeteende och rätten till psykisk hälsa

Arrangör: Sensus studieförbund, SHEDO
Tid & plats: 13:00 – 14:00, Verdefoajén

To overthrow a dictator – women’s crucial role in Sudan

Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Tid & plats: 13:30 – 14:00, Globala scenen

 Hunger, näring och rätten till hälsosam mat

Arrangör: Fian Sverige
Tid & plats: 14:00 – 14:30, Globala scenen

Könsbaserat våld både här och "där"

Arrangör: Läkare i Världen
Tid & plats: 14:30 – 15:30, Verdefoajén

Building Peace from Below

Arrangör: Scouterna
Tid & plats: 14:30 – 15:30, Operan