Temaveckor

Varje år förbereder ForumCiv temaveckor med en rad aktiviteter, verktyg och material. Här finns materialet tillgängligt på engelska.
Taking action against gender-based violence

Varför är könsrelaterat våld en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter? En vecka av diskussioner och påverkansarbete. 

Communities for earth week

Hur kan kampen för miljö- och klimaträttvisa hantera vårt nuvarande klimatinducerade nödläge?

Defending democracy

Ta del av materialet från Democracy week i Kenya.