Om medlemskapet

Som medlem i ForumCiv är din organisation del av en plattform som samlar över 200 organisationer inom svenskt civilsamhälle. Genom plattformen bidrar både små och stora organisationer till att vi blir en stark gemensam röst.

ForumCiv samlar en mångfald av organisationer inom svenskt civilsamhälle som arbetar för en mer rättvis och hållbar värld. Alla ForumCivs medlemsorganisationerna samlar i sin tur hundratals egna medlemmar. Tillsammans skapar detta ett brett nätverk av organisationer och en stor samlad kunskap.

En stark gemensam röst

Genom ForumCiv som plattform bidrar både små och stora organisationer till att vi blir en stark gemensam röst. Detta gör att vi får ett större genomslag gentemot beslutsfattare och andra viktiga aktörer inom civilsamhället. ForumCiv för en gemensam talan i vårt opinions- och påverkansarbete.

Medlemmarna styr ForumCivs inriktning

ForumCiv är en ideell organisation. Arbetet och inriktningen formas utifrån medlemsorganisationernas behov och prioriteringar. Medlemsorganisationer har möjlighet att delta i remissarbete inför nya strategier och riktlinjer för svenskt utvecklingssamarbete.

En gång per år hålls ett årsmöte, ForumCivs högsta beslutande organ. På årsmötet tar medlemmarna beslut om ramarna för verksamheten under det kommande året. Medlemmarna tar också beslut om ForumCivs styrelse. Varje år hålls också ett medlemsmöte. Alla medlemmar har möjlighet att påverka ForumCivs långsiktiga arbete genom att delta och vara med och fatta beslut på årsmöte och medlemsmöte. Läs mer om organisationen här.

Ett medlemskap i ForumCiv ger tillgång till den digitala medlemsplattformen där medlemmar kan utbyta kunskap och erfarenhet, dela information och interagera genom samtalsgrupper. ForumCiv anordnar utbildning och kurser. ForumCiv arbetar löpande med att ta fram stöd och material för partners och medlemmar.

Som medlem i ForumCiv får du också:

  • Medlemsbrev med information om kurser och seminarier, vad som händer i biståndspolitiken, i nätverksträffar där ForumCiv deltar samt vid möten med beslutsfattare.
  • Möjlighet till gratis annonsering av lediga tjänster i vår jobbsektion. ForumCivs medlemmar har också 50% rabatt för att annonsera i Globalportalens platsbank.
  • Möjlighet att låna ForumCivs lokaler för möten och nätverksträffar.
  • Möjlighet att låna ForumCivs studio för video- eller poddinspelning.