Ansök om medlemskap

Här hittar du information om hur er organisation ansöker om medlemskap hos ForumCiv.

För att kunna bli medlem i ForumCiv behöver er organisation uppfylla följande grundläggande krav:

  • Vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige.
  • Vara en icke vinstdrivande organisation.
  • Vara demokratiskt uppbyggd (följa god föreningssed) där alla medlemmar ska ha möjlighet att påverka.
  • Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter.
  • Ha existerat i minst ett år och haft ett årsmöte där årets verksamhet redovisats och styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
  • Er organisation måste stödja och stå bakom ForumCivs antagna stadgar och idéprogram.

Ansök om medlemskap

Vanligtvis sker ansökan om medlemskap via ForumCivs projektsystem, men just nu arbetar ForumCiv med att byta projektsystem. Under tiden skickar ni medlemsansökan till Membership_and_eligibility@forumciv.org genom att fylla i och skicka in blanketten nedan tillsammans med de efterfrågade dokumenten.

ForumCiv bedömer inkomna medlemsansökningar under februari och juni varje år. Om ansökan är komplett kan beslut ges efter ca 4-5 veckor.

Avgiften är olika beroende på om man är en förening (individuella medlemmar), plattformsorganisation (andra organisationer som medlemmar) eller stiftelse.

Organisationer med enskilda medlemmar

Avgift Antal enskilda medlemmar
15 000 krÖver 30 000
12 000 kr10 000 - 29 999
8000 kr4000 - 9999
5000 kr1200 - 3999
3000 kr600 - 1199
2000 kr 300 - 599
1500 kr100 - 299 
1000 kr50 - 99
500 kr0 - 49


Plattformsorganisation
Det finns två olika beräkningsalternativ, vi använder det som blir billigast för er.

Avgift

Alt 1. Årsintäkt
föregående år

15 000 krMer än 50 000 tkr
12 000 kr10 000 - 49 999 tkr
8000 kr1000 - 9999 tkr
5000 kr650 - 999 tkr
3000 kr400 - 649 tkr
2000 kr300 - 399 tkr
1500 kr150 - 299 tkr
1000 kr75 tkr – 149 tkr
500 krMindre än 75 tkr

 

Avgift

Alt 2. Antal enskilda medlemmar inom medlemsorganisationerna

15 000 krÖver 30 000
12 000 kr10 000 - 29 999
8000 kr4000 - 9999
5000 kr1200 - 3999
3000 kr600 - 1199
2000 kr300 - 599
1500 kr100 - 299
1000 kr50 - 99
500 kr0 - 49


Stiftelser

AvgiftÅrsintäkt
föregående år
15 000 krMer än 50 000 tkr
12 000 kr10 000 - 49 999 tkr
8000 kr1000 - 9999 tkr
5000 kr650 - 999 tkr
3000 kr400 - 649 tkr
2000 kr300 - 399 tkr
1500 kr150 - 299 tkr
1000 kr75 tkr - 149 tkr
500 krMindre än 75 tkr