ForumCiv samlar en mångfald av organisationer inom svenskt civilsamhälle som arbetar för en mer rättvis och hållbar värld. Genom plattformen bidrar både små och stora organisationer till att vi blir en stark gemensam röst gentemot beslutsfattare.  Alla medlemsorganisationer har möjlighet att påverka ForumCivs inriktning och verksamhet.