Som plattform för runt 140 organisationer arbetar vi gemensamt för en mer rättvis och hållbar värld där alla människor har rätt att förändra.

Vi behövs mer än någonsin när det civila samhället trycks tillbaka och försvagas i allt fler länder. Vårt gemensamma arbete kan ge stöd för att bygga upp lokala livskraftiga organisationer som arbetar med hållbar och långsiktig utveckling.

Medlemskapet ökar kraften och bidrar till att både små och stora organisationer kan göra sina röster hörda och föra fram frågor till regeringen och beslutsfattare genom Forum Syd. Som medlem har din organisation möjlighet att påverka Forum Syds inriktning och verksamhet.

Medlemskap i Forum Syd ger:

  • Stort genomslag – för att vi i Forum Syd för en gemensam talan i vårt opinions- och påverkansarbete gentemot beslutsfattare och andra viktiga aktörer inom civilsamhället
  • Tillgång till ett brett nätverk av organisationer
  • Möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyten
  • Möjlighet att delta i remissarbete inför nya strategier och riktlinjer för svenskt utvecklingssamarbete
  • Medlemsbrev med information om kurser och seminarier, vad som händer i biståndspolitiken, i nätverksträffar där Forum Syd deltar samt vid möten med beslutsfattare
  • Möjlighet ett påverka Forum Syds långsiktiga arbete genom att delta och vara med och fatta beslut på årsmöte och medlemsmöte
  • Möjlighet till gratis annonsering av lediga tjänster i vår jobbsektion
  • Möjlighet till publicering och spridning av evenemang i Forum Syds kalender och sociala medier
  • Möjlighet att låna Forum Syds lokaler för möten och nätverksträffar
Monica Nordenwald medlemssektion
Röster om Forum Syd

Monica Nordenwald, Afrikagrupperna

"Som medlemsorganisation i Forum Syd ingår vi i en större rörelse som ger ökad kraft och stöd i påverkansarbete och för kompetenshöjning. Det ger tillgång till ett brett nätverk som man kan samarbeta med direkt i gemensamma frågor och för erfarenhetsutbyten med andra organisationer."