Workshop om internationellt utvecklingssamarbete

-
Workshop
Malmö

Vill du arbeta Internationellt med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i civilsamhället? Då har du chansen att få delta i en workshop som handlar om hur man arbetar i partnerskap för att förbättra villkoren för människor runt om i världen. 

Den 1 och 2 mars kl 9 – 12 finns vi i Malmö och genomför en workshop där vi dels ger information om vad Forum Syd är, vad vi gör och hur du kan söka pengar till rättighetsbaserade projekt. Du får också veta vilken typ av projekt som Forum Syd stödjer. Under workshopen kommer ni också att få berätta för oss vilket stöd er organisation skulle behöva för att genomföra effektiva projekt och möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp för workshopen: Demokratiskt uppbyggda organisationer som har funnits i minst två år i Sverige, som inte tillhör någon ramorganisation inom Sida och som inte sökt bidrag genom Forum Syd tidigare.  

Antalet platser är begränsat så du kan max anmäla 2 personer från organisationen. Du anmäler dig via länken nedan och kommer få en bekräftelse till din plats på workshopen.

Om du har frågor om workshopen kan du skicka ett mail till lotta.granberg@forumsyd.org