Säkerhetsfrågor i utvecklingssamarbetet

Kurs
Stockholm

Forum Syd erbjuder svenska organisationer, som planerar att ansöka om projektmedel eller som har ett pågående projekt, kurser kring säkerhet och riskhantering. Forum Syd vidareutvecklar och förbättrar just nu sina kurser. För att stärka effekten av kurserna och för att möjliggöra kontinuerligt lärande mellan sökandeorganisation/medlemmar kommer Forum Syd även upplåta en digital plattform för diskussioner, informationsdelning och situationsanalyser till de organisationer och personer som deltar i säkerhetskurserna.

Detta är den första kursen som genomförs i ny tappning och den fokuserar på organisationen. Här går vi igenom grundläggande krav på ansvarsfördelning, ramverk och policys för att hantera säkerhet.

Kursinnehåll:

  • Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i utvecklingssamarbetet; Forum Syd, svenska enskilda organisationer (SvEOs), lokala enskilda organisationer (LEOs) och individer
  • Principer, kultur och struktur för arbete med säkerhet och riskhantering
  • Hur man utformar en policy för att hantera säkerhet
  • Kontextanalys och riskkartläggning
  • Olika strategier för att hantera säkerhetsrisker
  • Hur man utformar en säkerhetsplan

Tid: 15:00 - 19:00. Anmäl gärna två från er organisation. Max är 25 deltagare. Har du frågor om kursen, kontakta rodrigo.arce@forumsyd.org

Personuppgiftshantering
I samband med din anmälan sparar vi dina uppgifter för registrering och utvädering av kursen. Inom ramen för behandling kan dina uppgifter även komma att användas för rekomendation av påbyggnadsdelar. Vi håller dina uppgifter i 2 år för att uppfylla Sidas krav på uppföljning och rapportering. För mer information, läs vår integritetspolicy.