Roadshow – informationsträffar om det svensk somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP)

-
Seminarie
Olika

Under våren kommer vi besöka ett antal svenska städer och berätta mer om det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) och hur du kan söka finansiellt stöd.

SSBP är ett kapacitetsstärkande program som ger finansiellt och tekniskt stöd till entreprenörer för att etablera hållbara företag i Somalia. SSBP har ett människorättsperspektiv på privatsektorns utveckling med mål att skapa arbetstillfällen och bidra till återbyggnaden av Somalia. Företag antagna i SSBP får utöver finansiellt stöd även affärsrådgivning, kapacitetsstöd och teknisk support. Programmet riktar sig till små och medelstora företag som vill etablera sin verksamhet i Somalia eller expandera sin nuvarande verksamhet i Somalia.

Då kvinnligt företagande förväntas främja inkluderande tillväxt, är det en målsättning att minst 25 % av de företag som omfattas av programmet ska drivas av kvinnor. Med bakgrund av detta är dessa informationsträffar endast för kvinnor (med undantag för ett tillfälle). Se schema nedan:

  • Stockholm, 21 mars kl. 17:00-20:00 (sista anmälningsdag 17 mars)
  • Malmö, 23 mars kl. 14:00-17:00 (sista anmälningsdag 17 mars)
  • Göteborg, 24 mars kl. 14:00-17:00 (sista anmälningsdag 17 mars)
  • Örebro, 13 april, kl. 14:00-17:00 (sista anmälningsdag 7 april)
  • Linköping, 14 april, kl. 14:00-17:00 (sista anmälningsdag 7 april)
  • Stockholm*, 16 juni, kl. 14:00-17:00 (*öppen för både kvinnor och män) (sista anmälningsdag 9 juni)

Du anmäler dig via formuläret nedan och kommer få en bekräftelse på din plats med information om adress. Läs mer om programmet på SSBP.nu

Statusmeddelande

No more submissions are permitted.