Planera ett utvecklingsprojekt

-
Kurs
Göteborg

Kursen vänder sig till dig som är verksam i en svensk organisation som planerar att starta ett utvecklingsprojekt tillsammans med en partner. Din organisation ska vara godkänd att söka medel hos Forum Syd och ni ska ha deltagit i grundkursen: Att arbeta med rättigheter (självstudier online) Under kursen pratar vi om vikten av att göra omvärldsanalyser, hur man formulerar mål och indikatorer samt vad det innebär att arbeta med förändringar. Vi tar också upp frågor som Du tycker är viktiga inför en projektansökan.

Kursen ges i Göteborg under två dagar: fredagen den 14 september kl 15.00 – 19.00 och Lördagen 15 september 10.00 - 16.00. För att få större behållning av kursen kan du även delta i kursen: Planeringsmetoder för din projektplanering (onlinekurs) den 27 augusti.

Om du har frågor om kursen kan ni kontakta lotta.granberg@forumsyd.org

Personuppgiftshantering
I samband med din anmälan sparar vi dina uppgifter för registrering och utvädering av kursen. Inom ramen för behandling kan dina uppgifter även komma att användas för rekomendation av påbyggnadsdelar. Vi håller dina uppgifter i 2 år för att uppfylla Sidas krav på uppföljning och rapportering. För mer information, läs vår integritetspolicy.