Paneldebatt med kandidater i EU-valet

Seminarie
Stockholm

Hur kan EU verka för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i världen?

När: Måndag 13 maj kl. 12.00-13.30. Vegetarisk lunchwrap serveras från kl. 11.30
Var: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm
Arrangör: Forum Syd 
Anmälan: Senast 6 maj genom formuläret nedan

Den demokratiska utvecklingen i världen backar för 13:e året i rad. Civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare, miljöaktivister och journalister drabbas av ökande hot och våld, och länder inför repressiva åtgärder som krymper det demokratiska utrymmet. EU, världens största biståndsgivare, spelar en viktig roll som global aktör och unionens politik får effekter långt utanför dess gränser.

Hur ser svenska kandidater till Europaparlamentet på EU:s roll som global aktör? Hur kan och bör EU agera för att främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i länder runt om i världen? Vad ska styra prioriteringarna i EU:s bistånd: fattigdomsbekämpning eller EU:s migrationspolitiska intressen?

Deltagare i debatten

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet
Jytte Guteland, Socialdemokraterna
Abir Al-Sahlani, Centerpartiet
Said Abdu, Liberalerna
Arba Kokalari, Moderaterna
Vänsterpartiet (TBC)

Moderator: Malin Oud, chef för Stockholmskontoret, Raoul Wallenberginstitutet

Kambodja är ett exempel på ett land där repressiva lagstiftningar hindrar civilsamhället från att verka fritt och hoten mot de som försvarar sina rättigheter blir allt värre. Eang Vuthy, ledare för organisationen Equitable Cambodia, inleder debatten med att ge sin syn på hur EU kan agera i länder där den demokratiska utvecklingen går bakåt.

Seminariet hålls på engelska. För frågor, kontakta karin.gregow@forumsyd.org

Personuppgiftshantering
Vi sparar dina uppgifter för administrering av anmälan samt i enlighet med gällande arkiveringsregler och krav på uppföljning. För mer information, läs vår integritetspolicy.