Metoder för din projektplanering

-
Kurs
Distans

Kursen vänder sig till svenska organisationer som planerar ett utvecklingsprojekt tillsammans med en samarbetspartner. Innan du deltar i kursen ska er organisation vara godkänd att söka bidrag hos Forum Syd och du ska ha gått grundkursen Att arbeta med rättigheter i projekt.

Kursen är en onlinekurs på två timmar där vi kortfattat går igenom två olika planeringsmodeller som kan användas vid planeringen av ert projekt. Den ena är LFA – Logical Framework Approach som länge varit en metod som många organisationer valt att arbeta utifrån. Det är en planeringsmetod i nio steg och där fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för ett hållbart projekt genom bl a användbara omvärldsanalyser. Den andra metoden är Outcome mapping som i högre grad än LFA fokuserar på resultat – såväl förväntade som oförväntade. Du får även tips på var du kan läsa mer om metoderna.

Kursen hålls vid fyra tillfällen enligt nedan:

  • 27 augusti 16.00 – 18.00 (login från 15.30)
  • 24 september  16.00 – 18.00 (login från 15.30)
  • 22 oktober 16.00 – 18.00 (login från 15.30) 
  • 10 december 16.00 – 18.00 (login från 15.30)

OBS! Platserna till varje kurstillfälle kan vara begränsade.  

Personuppgiftshantering
I samband med din anmälan sparar vi dina uppgifter för registrering och utvädering av kursen. Inom ramen för behandling kan dina uppgifter även komma att användas för rekomendation av påbyggnadsdelar. Vi håller dina uppgifter i 2 år för att uppfylla Sidas krav på uppföljning och rapportering. För mer information, läs vår integritetspolicy.