Leave no one behind – vad händer med biståndet i en nationalistisk omvärld?

Seminarie
Almedalen

Det politiska landskapet har förändrats sedan världens länder enades om Agenda 2030. De Globala målen för hållbar utveckling ska genomföras i en omvärld där nationalism, populism och protektionism sprider sig. 

I Europa är nationalismen på frammarsch och Europaparlamentsvalet resulterade i framgångar för högerpopulistiska partier i flera länder. Det internationella samarbetet ifrågasätts och diskussioner om biståndet styrs alltmer av nationella egenintressen än av behoven hos människor som lever i fattigdom. Samtidigt krymper civilsamhällets utrymme och människorättsaktivister möts av hot och våld.  

Biståndet är en begränsad men viktig resurs för genomförandet av Agenda 2030 och särskilt av åtagandet att Ingen ska lämnas utanför. Hur ser vi till att biståndet fokuserar på dem som riskerar att lämnas utanför? Vilken skillnad kan Sveriges röst göra i EU och FN? 

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Almedalen
Tid: Torsdag 10:00 - 10:45

Medverkande:

  • Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete
  • Anna Stenvinkel, generalsekreterare, Forum Syd 
  • Jakob Trollbäck, Creator of the Global Goals and Founder of Trollbäck + Company and The New Division
  •  Björn Andersson, Regional Director of the Asia and Pacific Regional Office, UNFPA

Moderator: Jesper Bengtsson, ordförande, Svenska PEN