Hur blir vi mer relevanta? Engagemang, rekrytering och medlemsvård – hur hänger det ihop?

Medlemsevent
Alsnögatan 7, Stockholm

Under höstens medlemsträffar har ett flertal medlemsorganisationer uttryckt ett behov av att få stöd i att stärka engagemanget i den egna organisationen. Forum Syd har därför bjudit in företaget Medlemsutveckling att under en heldag den 7 mars workshoppa om medlemsfrågor tillsammans med er!

Kursens syfte och målsättning är:

  • Att få kännedom och kunskap om Medlemsmodellen som arbetsmetod
  • Att möjliggöra reflektion kring att vara förtroendevald
  • Att öka föreningarnas förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.
  • Att möjliggöra erfarenhetsöverföring och stärka nätverkandet mellan föreningarna.
  • Hur blir vi mer relevanta i vårt samlade medlemsarbete?
  • Hur ser jag på mina möjligheter och motstånd som förtroendevald? Min påverkan?
  • Vad betyder ett rekryterande förhållningssätt för oss/mig?
  • Vad innebär god medlemsvård? Hur behålla medlemmen?
  • Hur kan vi utveckla vårt bemötande och förhållningssätt för att stimulera till större delaktighet och engagemang?

Workshopen kommer att arrangeras på Forum Syds kontor på Alsnögatan 7 i Stockholm, 10.00-16.00.

Deltagande är gratis för Forum Syds medlemmar. Vid behov av övernattning inför kursen erbjuder Forum Syd ett logi-bidrag om max 500kr mot uppvisande av kvitto. Vid avbokning senare än 7 dagar innan workshopen tas en no-show-avgift om 500 kr ut.

Anmäl er i formuläret nedan, senast den 2 mars. Observera att workshopen endast är riktat mot medlemmar. 

Privacy policy
Vi sparar din information i enlighet med GDPR, läs mer här