Forum Syds årsmöte 2019

Medlemsevent
Stockholm

Varmt välkommen till Forum Syds årsmöte lördagen den 18 maj 2018. Årsmötet kommer att hållas på Ersta Konferens och Hotell, Stockholm, kl. 10.00 – 17.00. Registreringen öppnar kl. 09.00. Vägbeskrivning till Ersta konferens och diakoni hittar ni här.

Alla medlemmar har rätt att skicka två representanter: ett ordinarie ombud och en suppleant. Fika och vegetarisk lunch ingår. Handlingar kommer att skickas ut senast tre veckor innan mötet. Programmet är enligt följande:

9.00 – 10.00  Registrering öppen. Kaffe och smörgås.

10.00 – 17.00 Årsmöte      

 • Inledning och årsmötets formella öppnande
 • Formalia
 • Presentation av nya medlemmar, anmälan om utträden och beslut om uteslutningar
 • Presentation av valberedningens förslag (samt val av valberedningskommitté)
 • Styrelsens propositioner
 • Stadgeändringsförlag
 • Årsredovisning 2018, revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet
 • Förslag till verksamhetsplan 2020
 • Behandling av motioner
 • Medlemsavgift 2020
 • Val av styrelse, revisorer och valberedning
 • Inspirerande aktivitet eller panelsamtal för årsmötet (mer information kommer)

Har er organisation planerat att lämna in en motion till årsmötet? Motionen ska enligt Forum Syds stadgar vara inne 8 veckor innan årsmöte, vilket betyder senast den 23 mars 2019. Läs gärna igenom Forum Syds mall med information om hur man skriver en motion samt vad som är bra att tänka på när en motion skrivs. Motionsmallen kan du ladda ner här.

Anmäl er till årsmötet senast den 24 april genom formuläret nedan:

Personuppgiftshantering
Vi sparar dina uppgifter för administrering av anmälan samt i enlighet med gällande arkiveringsregler och krav på uppföljning. För mer information, läs vår integritetspolicy.