Ekonomisk rapportering och revision för utvecklingsprojekt

-
Kurs
Alsnögatan 7, Stockholm

Välkommen till en kurs om ekonomisk rapportering och revision. Kursen vänder sig till dig som arbetar med, eller vill starta ett internationellt utvecklingsprojekt och vill lära dig mer om att budgetera för projektaktiviteterna samt hur du ska hantera valutakursförändringar. Efter kursen ska du också ha ökad kunskap om vad som gäller vid revision.

Tid: Kursen ges vid fyra olika tillfällen, 2 timmar/gång med samma innehåll. Välj lämpligt tillfälle nedan. Ett tillfälle genomförs på engelska.

  • 10 december, 17.00 – 19.00
  • 12 december, 13.30 – 15.30
  • 12 december, 17.00 – 19.00 (in English)
  • 19 december, 10.00 – 12.00 (webinar, bekräftelse med länk skickas efter anmälan)

Summary in English: This course, "Financial reporting and auditing for development projects", is aimed at those who are working with, or want to start an international development project. Learn more about how you budgeting for the project activities and how to handle exchange rate changes. After the course, you will have increased knowledge of what applies in auditing. The course will be held in English at one occasion, see form below.

Privacy policy
We store your information according to GDPR, read more here