Bättre levnadsvillkor och ökad synlighet för barn och unga med funktionsnedsättningar – exempel från Mocambique

Seminarie
Stockholm

ADEMO-Monapo är en förening för och med personer med funktionsnedsättningar i Monapo i Nampula-provinsen i norra Moçambique. De har sedan början av 2000-talet fått projektstöd från Sverige i samarbete med olika organisationer. En betydande utveckling har skett under åren med ökad medvetenheten om funktionshinder i samhället och minskad stigmatisering. Idag går många barn med funktionsnedsättningar i skolan, familjer får anpassat stöd i hemmet och fler har fått möjlighet att försörja sig själva. Många kvinnor arbetar i de verkstäder som producerar hjälpmedel utöver andra produkter som de säljer. 

Torsdagen den 23 maj anordnar FRU Föreningen för Re/habilitering och utveckling, Forum Syd och ADEMO-Monapos vänner ett seminarium som ger en tillbakablick på projektets historia, de goda resultat som har uppnåtts och något om framtiden.

18.00 Välkomna
18.10 Leave no one behind, Anna Blücher, Forum Syd
18.20 Ilda Brau, Rosario Félix Jorge och Carlota Aly från Ademo-Monapo berättar om projektet
19.00 Frågor och diskussion 
19.30 Slut

Moderator: Johanna Bergsten ordförande FRU

Fika finns från kl 17.45

Seminariet hålls i Forum Syds lokaler på Alsnögatan 7, Danvikstull, Stockholm. Anmäla dig senast 20 maj till admin@fru.se