Agenda 2030 i en föränderlig och heterogen värld – riktar vi in oss på rätt mål?

Seminarie
Almedalen, Sverige i Världen

Arrangörer: Hand in Hand, Forum Syd, Hungerprojektet

Tid: 12:00 - 12:45, 3/7 2018

Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för att uppnå de globala målen. Aktörer som arbetar med fattigdomsbekämpning och rättigheter är avgörande för att säkerställa att ”no one is left behind” och att utvecklingsinsatser kommer de allra mest utsatta till gagn.

Hur kan vi säkerställa att prioriteringarna inom Agendan är fortsatt relevanta I en föränderlig värld? Att det är behoven och inte målen som styr? Paneldiskussion om civilsamhällets ansvar inför och bidrag till Agenda 2030.

Medverkande:

  • Margareta de Goys, Monitoring & Evaluation Advisor, Hand in Hand Sweden
  • Annika Sohlström, Styrelseledamot, Hungerprojektet
  • Lisa Sjöblom, Generalsekreterare, Forum Syd

Moderator:
Tomas Frostberg, Redaktör, DN Global Utveckling