Projektkurser

Funderar er organisation på att starta ett internationellt projekt? Då kan det vara bra att först ta reda på vilka som kan söka och vad ni kan söka bidrag för.

Bästa vägen till en bra ansökan är att delta i våra kurser. De vänder sig till såväl nya organisationer samt de som sökt bidrag tidigare och behöver förnya kunskaperna. Kurserna är en blandning av egna studier, e-learning och fysiska träffar. Samtliga kurser är avgiftsfria och ges på svenska.

Se kursinformation nedan

Första steget mot ett utvecklingsprojekt. Kursen är självstudier där du studerar i din egen takt och får några uppgifter som ska skickas till Forum Syd. Här får du bland annat svar på:

  • Vilka som kan söka bidrag
  • Vad man kan söka för typ av projekt
  • Vad rättighetsbaserat arbete i civila samhället innebär

Anmälan sker löpande, registrera dig här

OBS! Innan du anmäler dig till den här kursen bör du ha gått grundkursen: Att arbeta med rättigheter i projekt

Under den här online-kursen presenteras några olika planeringsmodeller som kan användas vid planeringen av ett projekt t ex LFA – Logical Framework Approach och Outcome mapping. Kursen syftar till att ge stöd i valet av planeringsmodell beroende på storlek på projektet och vad som ska uppnås med insatsen.

Anmälan sker löpande, registrera dig här

OBS! Innan du anmäler dig till den här kursen bör du ha gått grundkursen: Att arbeta med rättigheter i projekt

Det här är en praktisk workshop om hur man kan göra omvärldsanalyser för att skapa en stabil grund för projektet. Efter workshopen ska du kunna hålla i en egen workshop tillsammans med er samarbetsorganisation som kan genomföras under en förstudie.

Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. 

När projekt startat och pågått i 3-4 månader är det lämpligt att delta i denna kurs, som handlar om hur man följer upp projektet, mäter resultat och rapporterar. Det är såväl ekonomisk som narrativ rapportering och under kursen tittar vi på hur man kan se förändringar och mäta resultat utifrån uppsatta mål, indikatorer och baseline. Kursen är en heldagskurs i Stockholm.

Kurstillfällen publiceras löpande, håll utkik i vår kalender 

OBS! Innan du anmäler dig till den här kursen bör du ha gått grundkursen: Att arbeta med rättigheter i projekt

Forum syd erbjuder svenska organisationer som planerar att ansöka om projektmedel eller som har ett pågående projekt, att delta i en eftermiddagskurs om säkerhetsplanering. Under kursen går vi igenom teoretiska och praktiska verktyg för att analysera säkerhetsrisker. Vi tar också upp metoder för att planera och följa upp säkerhetsarbetet i Er organisation och i samarbetsorganisationen.

Kursinnehåll:

  • Kontextanalys och riskkartläggning
  • Strategier för att hantera säkerhetsrisker
  • Säkerhetsplanering (rutinbeskrivningar och beredskapsplaner)
  • Informations och säkerhetsrisker

Kurstillfällen publiceras löpande, håll utkik i vår kalender