Swedish-Somali Business Programme

Det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) är ett kapacitetsutvecklingsprogram, med ett finansieringsstöd, som syftar till att underlätta för företagare att starta upp och vidareutveckla hållbara affärsverksamheter i Somalia. Målsättningen är att öka investeringar i landet samt att stärka den privata sektorn utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv i hopp om att skapa arbetstillfällen och möjligheter till varaktig försörjning för somalier och en inkluderande utveckling på längre sikt.

Det huvudsakliga syftet med det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) är jobbskapande, i synnerhet för kvinnor och unga, och att bidra till återuppbyggnaden i Somalia. Programmet består av två olika bidrag:

  • Bidrag om 35 000 SEK för att genomföra en marknadsundersökning under en 3 månaders period
  • Bidrag om 200 000 SEK för att antingen expandera existerande verksamhet eller etablera sin verksamhet i Somalia under 12 månader. 

SSBP har stöttat affärsidéer inom flera olika sektorer som jordbruk, boskapsskötsel, fiske, kommunikationsteknik, hälsa samt förnybar energi och har närvaro runt om hela landet.

SSBP drivs av Forum Syd i samarbete med Business Sweden. För att ansöka eller läsa mer besök: www.ssbp.nu