Projektkurser

Funderar er organisation på att starta ett internationellt projekt? Ni behöver först ta reda på vilka som kan söka och vad ni kan söka bidrag för.

Bästa vägen till en bra ansökan är att delta i kurserna. De vänder sig till såväl nya organisationer samt de som sökt bidrag tidigare och behöver förnya kunskaperna. Kurserna är en blandning av egna studier, e-learning och fysiska träffar. Kurserna bygger på varandra och ska genomföras i följd. Samtliga kurser är avgiftsfria och ges på svenska.

Se kursinformation nedan

Första steget mot ett utvecklingsprojekt. Kursen är självstudier där du studerar i din egen takt och får några uppgifter som ska skickas till Forum Syd samt ett avslutande webinar. Här får du bland annat svar på:

  • Vilka som kan söka bidrag
  • Vad man kan söka för typ av projekt
  • Vad rättighetsbaserat arbete i civila samhället innebär

Anmälan sker löpande, klicka här för att registrera dig

OBS! Innan du anmäler dig till den här kursen behöver du ha gått kursblock 1.

Kursblock 2a: Vad är LFA?

Den här onlinekursen handlar om LFA – Logical Framework Approach och metodens 9 steg. LFA är den planeringsmetod som Forum Syd använder i sina projekt.

Vi kommer att gå igenom metodens nio steg för att förstå vad det innebär att planera ett utvecklingsprojekt. LFA är en planeringsmetod som hjälper dig att få med och ta hänsyn till alla delar i ett projekt. Kursen bedrivs online och vänder sig till organisationer som är organisationsgranskade och fått godkänt att söka pengar för ett utvecklingsprojekt genom Forum Syd samt påbörjat ett samarbete med en lokal partner. Kursen ges på svenska.

Kursblock 2b: Att bygga ett problemträd?

Kursblock 2b är en praktisk kurs där du deltar i en LFA-övning. Vi går igenom vad det innebär att göra en omvärldsanalys och en probleminventering som grund för ett projekt. Syftet med kursen är att den svenska organisationen ska få verktyg för att dels genomföra en LFA-workshop men också för att effektivare kunna planera ett projekt tillsammans med den lokala samarbetspartnern. Kunskap om LFA hjälper dig också att förbereda en projektansökan och att följa upp ett projekt.

För att få delta i kursen ska organisationen vara granskad och ha fått ett godkännande om att söka bidrag hos Forum Syd samt ha genomfört kursen Att arbeta med rättigheter (Kursblock 1) och kursen Vad är LFA? (Kursblock 2A). Du får gärna ha en förstudieansökan beviljad innan kursen.

Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. Samtliga kurser är avgiftsfria. Kurserna ges på svenska och genomförs på vardagar.

OBS! Innan du anmäler dig till den här kursen behöver du ha gått kursblock 1 och 2.

Denna heldagskurs fokuserar vi på hur man formulerar mål, delmål, indikatorer, baseline och verifikationskällor i målmatrisen. Vi pratar om att arbeta med förändringar i projekten och utgår från Forum Syds profilområden; Mänskliga rättigheter och Demokrati, Miljö och Klimat samt Genus och Jämställdhet.

För att delta i kursen ska den svenska organisationen ha ett etablerat samarbete med en lokal partner och det ska finnas en projektidé som går i linje med Forum Syds profilområden.

Till kursen ska du ha fyllt i en preliminär målmatris för det egna projektet som vi utgår ifrån och arbetar med under kursdagarna.

Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. Samtliga kurser är avgiftsfria. Kurserna ges på svenska och genomförs på vardagar. OBS! Innan du anmäler dig till den här kursblock 4 behöver du ha gått kursblock 1-3.

OBS! Innan du anmäler dig till den här kursblock 4 behöver du ha gått kursblock 1-3.

Den här kursen handlar om att identifiera och hantera risker. För att förbereda ett effektivt projekt behöver man titta på vilka riskerna är i projektet. Det kan vara risken för t ex korruption. Kursen tar också upp om hur man kan planera och budgetera på ett sätt så att man slipper oväntade överraskningar samt vad man kan budgetera för.

Kursblock 4 genomförs under en heldag i Stockholm. Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. Där kan du också anmäla dig i kursinbjudan.

Samtliga kurser är avgiftsfria. Kurserna ges på svenska och genomförs på vardagar.

När ni har startat ett projekt som pågått i cirka 3-4 månader är det lämpligt att delta i Kursblock 5 som handlar om hur man följer upp projektet, mäter resultat och rapporterar. Det handlar om såväl ekonomisk som narrativ rapportering och under kursen tittar vi på vilka rapportblanketter som ska användas och hur man kan se och mäta resultat och förändringar utifrån uppsatta mål, indikatorer och baseline.

Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges. Där kan du också anmäla dig i kursinbjudan.

Samtliga kurser är avgiftsfria. Kurserna ges på svenska och genomförs på vardagar.

Forum Syd erbjuder svenska organisationer som planerar att ansöka om projektmedel eller som har ett pågående projekt, att delta i en eftermiddagskurs om säkerhetsplanering. Under kursen går vi igenom teoretiska och praktiska verktyg för att analysera säkerhetsrisker. Kursen tar också upp metoder för att planera och följa upp säkerhetsarbetet i er organisation och i samarbetsorganisationen och även den personliga säkerheten i era organisationer t ex vid uppföljningsresor.

Kursinnehåll:

  • Kontextanalys och riskkartläggning
  • Olika strategier för att hantera säkerhetsrisker
  • Säkerhetsplanering (rutinbeskrivningar och beredskapsplaner)
  • Informations- och kommunikationssäkerhet
  • Säkerhet vid resor

Anmäl gärna två från er organisation. Max är 16 deltagare. Besök vår kalender för att se när nästa kurstillfälle ges.