Bidragsförmedling

Forum Syd stöttar insatser över hela världen som går till att stärka civilsamhällets möjligheter att agera. Insatserna genomförs i partnerskap mellan svenska och lokala organisationer.

Ett starkt och aktivt civilsamhälle är en förutsättning för att demokratiska rörelser ska kunna utmana orättvisa strukturer. Forum Syds bidrag riktar sig till organisationer som arbetar för att förändra maktstrukturer, ojämlikhet och fattigdom. Detta genom att främja nya sätt att organisera, mobilisera och stärka banden mellan, och inom, de som arbetar för hållbar utveckling globalt.  Forum Syd ser också civilsamhället som de viktigaste aktörerna för att stärka rättighetsägare och facilitera deras dialog med makthavare.

Forum Syd förmedlar inte bidrag till insatser för infrastruktur eller katastrofhjälp eller inköp av tillgångar.