Gå vår digitala kurs

Alla organisationer som är intresserade av att söka till Svenska partnerskapsprogrammet är välkomna att först gå vår digitala kurs. I kursen presenterar vi Svenska Partnerskapsprogrammets ramverk och stöd till globala partnerskap och organisering för förändring. Kursen är tillgänglig på webben och du kan gå den i egen takt.

Bild på en dator med första sidan av kursen.

När du går kursen kommer din organisation att:

 • Kunna få en förståelse för huruvida ert arbete kan få stöd inom programmet och om det är lämpligt att söka projektbidrag. 
 • Kunna bedöma vilken del av verksamheten som är relevant att söka för och vilken finansieringsform som passar. 
 • Veta hur man skickar in medlemskap, behörighet och projektansökningar. 

I modul 3 delar vi med oss av några praktiska råd för planering, uppföljning och utvärdering av partnerskap och projekt. 

Kursen är gratis och du behöver vara inloggad på ForumCivs digitala kursplattform. Här skapar du ett konto och här hittar du kursen!

Ansökningsprocessen steg för steg

1. Uppfyller er organisation de grundläggande kraven?

För att kunna bli medlem i ForumCiv och sedan vara behörig att söka projektstöd behöver er organisation uppfylla följande grundläggande krav:  

 • Vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige.
 • Vara en icke vinstdrivande organisation. 
 • Vara demokratiskt uppbyggd (följa god föreningssed) där alla medlemmar ska ha möjlighet att påverka. 
 • Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter. 
 • Ha existerat i minst ett år och haft ett årsmöte där årets verksamhet redovisats och styrelsen beviljats ansvarsfrihet. OBS! Organisationer som söker utvecklingsprojekt måste ha existerat i minst två år.
 • För att bli medlem måste er organisation även stödja ForumCivs stadgar och idéprogram.

För fullständiga villkor och krav för att söka projektstöd, se sidorna för Svenska partnerskapsprogrammet.

Dokumentet innehåller information och stöd som är viktiga under hela projektprocessen, även redan innan ni påbörjar er ansökan.

Organisationer som inte har behörighet att söka bidrag från ForumCiv:

 • Andra ramorganisationer till Sida.
 • Organisationer som får bidrag från och/eller är medlemmar i andra ramorganisationer till Sida.
 • Ekonomiska föreningar eller andra företag som till exempel kooperativ.
2. Skapa ett konto i ForumCivs organisationsportal

Vanligtvis sker ansökan om medlemskap via ForumCivs projektsystem, men just nu arbetar ForumCiv med att byta projektsystem. Under tiden skickar ni medlemsansökan till Membership_and_eligibility@forumciv.org genom att fylla i och skicka in blanketten nedan tillsammans med de efterfrågade dokumenten.

ForumCiv bedömer inkomna medlemsansökningar under februari och juni varje år. Om ansökan är komplett kan beslut ges efter ca 4-5 veckor.

3. Ansök om medlemskap och/eller behörighet

Vanligtvis sker ansökan om medlemskap/och eller behörighet för Svenska Partnerskapsprogrammet via ForumCivs projektsystem, men just nu arbetar ForumCiv med att byta projektsystem. 

För att ansöka om medlemskap och/eller behörighet se punkt 2.

4. Organisationsgranskning

Utifrån er ansökan om medlemskap genomför ForumCiv en organisationsgranskning baserad på uppsatta kriterier och bedömningsgrunder.

Inkomna ansökningar bedöms under februari och juni varje år. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information. Om ansökan är fullständig tar bedömningen upp till en månad, om komplettering behövs kan det ta längre tid. 

5. Besked om medlemskap och behörighet

Efter att organisationsgranskningen är klar får ni besked om ni är behöriga att söka projektstöd eller inte. Om ni ansökt om medlemskap och bedöms uppfylla kraven skickas er ansökan till styrelsen för beslut om godkännande.

6. Projektansökan

Med en giltig behörighetsbedömning kan ni skicka in ansökan om projektstöd i organisationsportalen Civis när ett ansökningsfönster är öppet. Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av projektstöd ni har sökt.

7. Beslut

ForumCivs urval följer en objektiv och konkurrensdriven process. Alla ansökningar blir granskade efter förutbestämda kriterier.  

8. Avtal

Om projektet blir beviljat skrivs avtal förutsatt att ni uppfyller de villkor som ForumCiv ställer.