Aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2018-09-05

Ungdomsförbunden: Så blir Agenda 2030 verklighet

Om några dagar går vi till val. Ödesfrågor om global hållbar utveckling hamnar ofta i skymundan i valrörelsen, något som den unga generationen får betala priset för. Forum Syd och Globalportalen...

Miniatyr
Nyhet - 2018-09-05

Politiker, världen är ert ansvar!

De politiska partierna prioriterar inte de globala frågorna i den omfattning som krävs. Den svenska politiken behöver ha ett globalt perspektiv med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och miljö...

Miniatyr
Nyhet - 2018-08-29

Guidernas guide om globala frågor i valet

Det finns mängder med guider, valkompasser och intervjuer om partiernas politik inför det stundade valet. Sällan är de globala frågorna i fokus trots att världen står inför stora utmaningar. Få koll...

Miniatyr
Nyhet - 2018-08-27

Hållbarhet före vinstmaximering

Ett nytt regelverk för AP-fonderna ska spikas under hösten, det måste tydligt sätta hållbarhet och ansvar före vinstmaximering, skriver Forum Syd och flera andra organisationer inom nätverket Schyssta...

Miniatyr
Nyhet - 2018-07-20

Vi är inte på banan för att nå Agenda 2030

Uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 visar att arbetet inte går tillräckligt snabbt och att den omställning som utlovas genom agendan fortfarande saknas.

Miniatyr
Nyhet - 2018-07-06

Stå upp för demokratin!

Nazisternas närvaro i Almedalen stjäl tid från vårt viktiga arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Landets politiker måste nu snabbt säkerställa ett tryggt, demokratiskt samhälle, skriver...

Miniatyr
Nyhet - 2018-06-21

Somalia - Att återuppbygga ett land i praktiken

Somalias främsta resurs i fråga om att återuppbygga landet är dess folk, i Somalia och utanför gränserna. Investeringar, stöd till civilsamhället, kompetens och kunskap är några av resurserna som...

Miniatyr
Nyhet - 2018-06-19

Forum Syd i Almedalen 2018

Debatt om partiernas biståndspolitik, civilsamhällets roll inom Agenda 2030 och läget i Mellanöstern är frågor som Forum Syd är med och skapar diskussion kring under årets Almedalen.

Miniatyr
Nyhet - 2018-05-02

Migrationsdebatten behöver nyanseras

En kunskapsunderbyggd debatt där både utmaningar och möjligheter lyfts, tydligare distinktioner mellan olika migrationstyper och en bättre förståelse för diasporans roll efterfrågades av deltagarna på...

Miniatyr
Nyhet - 2018-04-17

Regeringens vårbudget

Regeringen minskar anslaget för biståndsverksamhet med 43 miljoner kronor i vårbudgeten och presenterar två stora satsningar på Världsbankens organisationer. Inga minskningar av avräkningarna görs.

Miniatyr
Nyhet - 2018-04-11

#hjärtavärlden

Inför valet kräver Forum Syd och 50 andra organisationer i Concord Sverige att svenska politiker ska #hjärtavärlden.

Miniatyr
Nyhet - 2018-04-03

En mångsidig demokratikris

Forum Syds Claudia Arenas berättar om situationen i Colombia där demokratin attackeras från flera håll.