Aktuellt

Miniatyr
Berättelse - 2018-11-30

Reportage: Diasporans roll i Somalia

Efter flera årtionden av konflikt börjar Somalia stabiliseras. I dess återuppbyggnad spelar diasporan en särskild roll.
Miniatyr
Nyhet - 2018-10-31

Hållbar fred i Colombia kommer underifrån

Samspelet mellan en hållbar fred och förändrade levnadsvillkor till följd av klimatförändringar och hantering av naturresurser i Colombia var i centrum för seminariet, ”The Environment for Lasting...
Miniatyr
Nyhet - 2018-10-26

AP-fonderna: utskottsbetänkande

Det förslag till nytt regelverk för AP-fonderna som nu ligger på bordet måste förtydligas för att säkra att fondernas medel investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella...
Miniatyr
Berättelse - 2018-10-19

Kungen av poesi

En krispig höst drar över Göteborg i slutet på september. Löven byter skepnad och staden bultar för de sista strålarna som solen skänker.
Miniatyr
Rapport - 2018-10-17

EU missar biståndsmålet - igen

EU:s bistånd når inte de mest utsatta. En ny granskning visar att EU:s bistånd missar målen och att egenintresse prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna.
Miniatyr
Nyhet - 2018-09-05

Ungdomsförbunden: Så blir Agenda 2030 verklighet

Om några dagar går vi till val. Ödesfrågor om global hållbar utveckling hamnar ofta i skymundan i valrörelsen, något som den unga generationen får betala priset för. Forum Syd och Globalportalen...
Miniatyr
Nyhet - 2018-09-05

Politiker, världen är ert ansvar!

De politiska partierna prioriterar inte de globala frågorna i den omfattning som krävs. Den svenska politiken behöver ha ett globalt perspektiv med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och miljö,...
Miniatyr
Nyhet - 2018-08-29

Guidernas guide om globala frågor i valet

Det finns mängder med guider, valkompasser och intervjuer om partiernas politik inför det stundade valet. Sällan är de globala frågorna i fokus trots att världen står inför stora utmaningar. Få koll...
Miniatyr
Nyhet - 2018-08-27

Hållbarhet före vinstmaximering

Ett nytt regelverk för AP-fonderna ska spikas under hösten, det måste tydligt sätta hållbarhet och ansvar före vinstmaximering, skriver Forum Syd och flera andra organisationer inom nätverket Schyssta...
Miniatyr
Nyhet - 2018-07-20

Vi är inte på banan för att nå Agenda 2030

Uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 visar att arbetet inte går tillräckligt snabbt och att den omställning som utlovas genom agendan fortfarande saknas.
Miniatyr
Nyhet - 2018-07-06

Stå upp för demokratin!

Nazisternas närvaro i Almedalen stjäl tid från vårt viktiga arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Landets politiker måste nu snabbt säkerställa ett tryggt, demokratiskt samhälle, skriver...
Miniatyr
Nyhet - 2018-06-21

Somalia - Att återuppbygga ett land i praktiken

Somalias främsta resurs i fråga om att återuppbygga landet är dess folk, i Somalia och utanför gränserna. Investeringar, stöd till civilsamhället, kompetens och kunskap är några av resurserna som...
Miniatyr
Nyhet - 2018-06-19

Forum Syd i Almedalen 2018

Debatt om partiernas biståndspolitik, civilsamhällets roll inom Agenda 2030 och läget i Mellanöstern är frågor som Forum Syd är med och skapar diskussion kring under årets Almedalen.