Aktuellt

Thumbnail
Nyhet - 2016-04-07

Konfliktmineraler kan stoppas

Över 40 000 namnunderskrifter med krav på en bindande lag om konfliktmineraler har lämnats över till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Miniatyr
Nyhet - 2016-04-04

Toppmöte om fred

Forum Syd deltar på en konferens i samband med det internationella högnivåmötet om fredsbyggande som pågår i Stockholm.

Miniatyr
Nyhet - 2016-03-23

Ny film från Forum Syd

Se vår film om mänskliga rättigheter och hur vi arbetar för att de ska respekteras för att bidra till förändring.

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-26

Nytt nummer ute nu!

I senaste nyhetsbrevet kan du se vår demokratifilm från Kenya, läsa referat från Östeuropaseminariet och ta del av aktuella debattartiklar.

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-23

Frivillig lag om konfliktmineraler inte nog

EU:s förhandlingar om en lagstiftning bygger på ett urvattnat förslag. EU riskerar därmed att missa möjligheterna att förhindra våldsamma konflikter.

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-22

Bistånd till militära insatser en besvikelse

OECD DAC:s beslut att vidga biståndsreglerna riskerar att sudda ut gränserna mellan humanitärt bistånd och militära insatser, och flytta fokus från fattigdomsbekämpning.

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-19

Dags att räkna rätt!

Även växthusutsläppen från svenskarnas konsumtion måste räknas med om vi ska nå klimatmålen skriver Forum Syd med flera organisationer i Aftonbladet.

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-08

Nytt nummer av nyhetsbrevet

Frukostmöte om kvinnligt ledarskap i Afrika och hållbart företagande är något av innehållet i Forum Syds senaste nummer av nyhetsbrevet.

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-01

Nätverk för övergångsrättvisa

Forum Syd går nu med i ett nätverk som arbetar med rättvisefrågor i bland annat länder som varit i konflikt och ska byggas upp igen.

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-01

Kultur bygger demokrati i Kenya

Forum Syd startar ett nytt treårigt utvecklingsprogram i Kenya med syfte att öka demokrati och mänskliga rättigheter genom konst, media och kultur.

Miniatyr
Nyhet - 2016-01-29

Swedfund stärker MR-arbetet

Forum Syds dialog med Swedfund kring mänskliga rättigheter har gett resultat: intressentdialog med civilsamhället och högt betyg i ny studie.

Miniatyr
Nyhet - 2016-01-20

Start för Agenda2030 i Sverige

Tre ministrar har ansvar för Agenda2030 med de 17 nya globala målen för att utrota fattigdom och hunger och förverkliga de mänskliga rättigheterna.