Aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2016-01-20

Start för Agenda2030 i Sverige

Tre ministrar har ansvar för Agenda2030 med de 17 nya globala målen för att utrota fattigdom och hunger och förverkliga de mänskliga rättigheterna.