Aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-23

Frivillig lag om konfliktmineraler inte nog

EU:s förhandlingar om en lagstiftning bygger på ett urvattnat förslag. EU riskerar därmed att missa möjligheterna att förhindra våldsamma konflikter.
Miniatyr
Nyhet - 2016-02-22

Bistånd till militära insatser en besvikelse

OECD DAC:s beslut att vidga biståndsreglerna riskerar att sudda ut gränserna mellan humanitärt bistånd och militära insatser, och flytta fokus från fattigdomsbekämpning.
Miniatyr
Nyhet - 2016-02-19

Dags att räkna rätt!

Även växthusutsläppen från svenskarnas konsumtion måste räknas med om vi ska nå klimatmålen skriver Forum Syd med flera organisationer i Aftonbladet.
Miniatyr
Nyhet - 2016-02-08

Nytt nummer av nyhetsbrevet

Frukostmöte om kvinnligt ledarskap i Afrika och hållbart företagande är något av innehållet i Forum Syds senaste nummer av nyhetsbrevet.
Miniatyr
Nyhet - 2016-02-01

Nätverk för övergångsrättvisa

Forum Syd går nu med i ett nätverk som arbetar med rättvisefrågor i bland annat länder som varit i konflikt och ska byggas upp igen.
Miniatyr
Nyhet - 2016-02-01

Kultur bygger demokrati i Kenya

Forum Syd startar ett nytt treårigt utvecklingsprogram i Kenya med syfte att öka demokrati och mänskliga rättigheter genom konst, media och kultur.
Miniatyr
Nyhet - 2016-01-29

Swedfund stärker MR-arbetet

Forum Syds dialog med Swedfund kring mänskliga rättigheter har gett resultat: intressentdialog med civilsamhället och högt betyg i ny studie.
Miniatyr
Nyhet - 2016-01-20

Start för Agenda2030 i Sverige

Tre ministrar har ansvar för Agenda2030 med de 17 nya globala målen för att utrota fattigdom och hunger och förverkliga de mänskliga rättigheterna.