Uttalande för mänskliga rättigheter

Nyhet - 2016-06-09
FN, EU och 41 organisationer i Kambodja uppmanar regeringen att respektera mänskliga rättigheter och sluta med gripanden av MR-aktivister.
Forum Syd default

Under den senaste tiden har klimatet för civilsamhällets organisationer i Kambodja som arbetar med rättigheter försämrats. Enskilda MR-företrädare har gipits och fängslats på oklara grunder.

Nu har 41 bistånds-och utvecklingsorganisationer i landet samlats kring ett gemensamt uttalande som överlämnats till den kambodjanska regeringen. 
I uttalandet uppmanas den kambodjanska regeringen att:

  • Respektera och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna och de internationella konventioner Kambodja skrivit under.
  • Upphöra med godtyckliga arresteringar och förföljelser av människorättsaktivister.
  • Vidta åtgärder för att Kambodjas rättsväsende får en fullt ut oberoende  ställning och kan arbeta utifrån neutrala rättsprinciper.
  • Säkerställa att det finns ett demokratiskt utrymme för människor i civilsamhället att delta i samhällsutvecklingen och kunna arbeta för sina rättigheter.

    Länk till uttalandet. "Working Togehter for Justice, lasting Peace and Stability- an Appeal by International NGOs to the Royal Government of Cambodia"

Även FN och EU har agerat och uttryckt sin stora oro för utvecklingen i landet.

Länk till EU:s uttalande

Länk till FN:s uttalande

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2019-09-19

Medlemsaktiviteter Bokmässan 2019

Klimaträttvisa, mensskam, vägar till fred mellan Israel och Palestina och hur får jag drömjobbet inom mänskliga rättigheter? Detta är bara några av de frågor som Forum Syds medlemmar kommer att...
Miniatyr
Nyhet - 2019-09-18

Fortfarande avräkningar i biståndsbudgeten

Regeringen håller enprocentsmålet och presenterar ny modell för avräkningarna i biståndsbudgeten för 2020. Avräkningarna minskar men nya kostnader läggs till.
Thumbnail
Nyhet - 2019-09-17

Somalia diasporaprogrammet förändras

Forum Syd kommer påbörja förändringar av Somalia diasporaprogrammet under hösten 2019. Höstens ansökningsfönster är därför det sista i sin nuvarande form.