Uttalande för mänskliga rättigheter

Nyhet - 2016-06-09
FN, EU och 41 organisationer i Kambodja uppmanar regeringen att respektera mänskliga rättigheter och sluta med gripanden av MR-aktivister.
Forum Syd default

Under den senaste tiden har klimatet för civilsamhällets organisationer i Kambodja som arbetar med rättigheter försämrats. Enskilda MR-företrädare har gipits och fängslats på oklara grunder.

Nu har 41 bistånds-och utvecklingsorganisationer i landet samlats kring ett gemensamt uttalande som överlämnats till den kambodjanska regeringen. 
I uttalandet uppmanas den kambodjanska regeringen att:

  • Respektera och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna och de internationella konventioner Kambodja skrivit under.
  • Upphöra med godtyckliga arresteringar och förföljelser av människorättsaktivister.
  • Vidta åtgärder för att Kambodjas rättsväsende får en fullt ut oberoende  ställning och kan arbeta utifrån neutrala rättsprinciper.
  • Säkerställa att det finns ett demokratiskt utrymme för människor i civilsamhället att delta i samhällsutvecklingen och kunna arbeta för sina rättigheter.

    Länk till uttalandet. "Working Togehter for Justice, lasting Peace and Stability- an Appeal by International NGOs to the Royal Government of Cambodia"

Även FN och EU har agerat och uttryckt sin stora oro för utvecklingen i landet.

Länk till EU:s uttalande

Länk till FN:s uttalande

Mer aktuellt