Ta inga risker!

Nyhet - 2019-10-08
Farliga arbetsplatser, barnarbete, tvångsförflyttningar eller vattenföroreningar - riskerna är många för företag och deras leverantörer ute i världen. Forum Syd släpper därför utbildningsmaterial om företags ansvar och hur de bör hantera riskerna.
En man i kongo gräver efter guld i lera.
Utvinning av naturresurser präglas av många risker gällande negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. Foto: Jeppe Schilder

Svenska företag med egen verksamhet eller leverantörer runt om i världen riskerar att bidra till kränkningar av människors rättigheter eller förstörd miljö. Särskilt stor risk är det vid utvinning av naturresurser. Det kan handla om oljeutvinning i länder med väpnade konflikter, miljöförstöring och hälsoproblem på grund av giftigt gruvavfall eller urfolk som hotas när skogar skövlas. 

gruppbild av utslitna gruvarbetare vid en gruvingång.
Gruvarbetare i kongolesiska Kivu-regionen. Stater har en skyldighet att se till att de som drabbas negativt av företagsverksamhet kan få sin sak prövad. Foto: Jeppe Schilder

Vilket ansvar har företagen för sina leverantörer eller kunder? Hur kan företag ha koll på effekter som deras egen verksamhet eller affärsrelationer ger upphov till? Hur bör dessa risker hanteras?

Nytt utbildningsmaterial

Dessa och liknande frågor får du svar på genom Forum Syds nya digitala utbildningsmaterial ”Ta inga risker”. Materialet har fokus på utvinningsindustrin eftersom detta är en högrisksektor som kan ha en omfattande påverkan på människor och miljö.

Flygbild av ett tåg med kol i ett svart landskap färgat av all kol runtomkring.
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter slår fast att stater har en skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av tredje part, inklusive företag.

Genom beskrivningar och konkreta exempel på de vanligaste riskerna som möter företag, praktiska övningar och länkar till fördjupningsmaterial får du en ökad kunskap om företags ansvar gällande mänskliga rättigheter och miljö.

Materialet riktar sig till företagen själva liksom till civilsamhällesorganisationer, både de som granskar företags agerande och arbetar med hållbart företagande eller organisationer som vill få bättre koll på frågorna för att man stöter på företags verksamhet i länder där man verkar.

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2019-09-24

Vi måste agera för Leave no one behind!

Idag lanserar vi den nya ikonen för åtagandet om att ingen ska lämnas utanför. Världens ledare måste öka takten och agera om vi ska hinna uppnå de Globala målen innan 2030.
Miniatyr
Nyhet - 2019-09-19

Medlemsaktiviteter Bokmässan 2019

Klimaträttvisa, mensskam, vägar till fred mellan Israel och Palestina och hur får jag drömjobbet inom mänskliga rättigheter? Detta är bara några av de frågor som Forum Syds medlemmar kommer att...
Miniatyr
Nyhet - 2019-09-18

Fortfarande avräkningar i biståndsbudgeten

Regeringen håller enprocentsmålet och presenterar ny modell för avräkningarna i biståndsbudgeten för 2020. Avräkningarna minskar men nya kostnader läggs till.