Revision av Forum Syds landkontor i Tanzania

Nyhet - 2016-07-06
Sida kräver återbetalning av Forum Syd sedan revision visat på bristande intern kontroll.
Forum Syd default

Efter nedläggningen av Forum Syds landkontor i Tanzania för drygt ett år sen har Sida genomfört två revisioner. Slutrapporten visar att det förekom brister i den interna kontrollen när verksamheten var igång.

- Det som framkommit ser vi självklart mycket allvarligt på och vi välkomnar Sidas snabba och resoluta agerande för att granska verksamheten, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare för Forum Syd sedan 1 mars i år.

Forum Syd fick lämna respons i den preliminära revisionsrapporten som kom under 2015 och kunde då bidra med mycket fakta och underlag som revisionen inte hittat.

- Det var värdefullt för Forum Syd att kunna ge den responsen eftersom det viktigaste för oss var att få fram så mycket fakta som möjligt om vad som hänt.Vi uppskattar även att Sida valde att genomföra en uppföljande revision.  

Forum Syd kommer nu att noggrant gå igenom slutrapporten och ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas i förhållande till Sidas återbetalningskrav.

- Vi arbetar nu även med att ta fram en s.k. "management response" med en sammanställning av vilka åtgärder vi redan har vidtagit och kommer att genomföra för att öka kvaliteten i vår interna kontroll i all vår verksamhet i världen, säger Lisa Sjöblom.

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2019-09-19

Medlemsaktiviteter Bokmässan 2019

Klimaträttvisa, mensskam, vägar till fred mellan Israel och Palestina och hur får jag drömjobbet inom mänskliga rättigheter? Detta är bara några av de frågor som Forum Syds medlemmar kommer att...
Miniatyr
Nyhet - 2019-09-18

Fortfarande avräkningar i biståndsbudgeten

Regeringen håller enprocentsmålet och presenterar ny modell för avräkningarna i biståndsbudgeten för 2020. Avräkningarna minskar men nya kostnader läggs till.
Thumbnail
Nyhet - 2019-09-17

Somalia diasporaprogrammet förändras

Forum Syd kommer påbörja förändringar av Somalia diasporaprogrammet under hösten 2019. Höstens ansökningsfönster är därför det sista i sin nuvarande form.